Bild
Länkstig

Hållbarhet i prestationsinriktad ungdomsidrott - STEPS

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap,

Kort beskrivning

I samarbete mellan flera olika forskningsdiscipliner ska projektet arbetet att utveckla hållbarhetskonceptet med fokus på den elitinriktade ungdomsidrotten.

Frågan om hållbarhet för elitidrottare är på inget sätt en ny fråga utan är idag både högaktuell och komplex. Det finns en stor mängd befintlig forskning kring specifika hållbarhetsutmaningar som kan uppkomma inom elitidrotten, som till exempel idrottares dubbla karriär, kosthållning, mental hälsa och skadeförebyggande arbete inom olika sporter.  Inom ungdomsidrotten är kunskapsläget däremot begränsat då den befintliga forskningen ofta är inriktad mot vuxna. Vidare finns det också en utmaning i att forskningen i sig är splittrad mellan olika discipliner.

Det här är orsaker till att forskare vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap väljer att etablera ett samarbete mellan forskare och idrottssektorn, där man gemensamt ska adressera frågan om hållbarhet, dess betydelse och tillämpning inom prestationsinriktad ungdomsidrott.

Astrid Schubring är projektledare för STEPS och säger:

- Rent konkret är vår ambition att i samarbete mellan olika forskningsdiscipliner och idrottssektor stärka både kunskapsläget, och idrottens kapacitet att skapa miljöer där unga idrottare kan balansera strävan efter förbättrade prestationer och framgång, med hälsa och välbefinnande. En ung idrottare ska kunna utvecklas och stanna i sin idrott utan att riskera sitt välmående och långsiktiga hälsa.

Forskningläge, nätverk och samverkan

Under 2022 fokuserar projektet på det aktuella forskningsläget, uppbyggnad av nätverk med forskare och samverkanspartners, både internationellt och nationellt. En viktig led i arbete är även att öka samverkan mellan seniora och juniora forskare. Det andra året kommer fokus ligga på utformning av praktiknära forskningsprojekt med hållbarhetsfokus samt spridning av kunskap.

STEPS har fått två års strategisk finansiering från Utbildningsvetenskapliga fakulteten och ägs av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Även Centrum för Hälsa och Prestation ingår aktivt i projektet. Två av IKI:s forskningsmiljöer är särskilt engagerade; dels SCoPE och dels PAHP.

Kommande aktiviteter

2023-09-27  Konferens: Tränarskap för hållbar ungdomsidrott
Nätverksträff #2 för tränare, ledare, aktiva och forskare

Konferensen hålls vid Göteborgs universitet. Ulrika Sandmark, sportchef  Svensk Simidrott, Karin Torneklint, sportchef Svenska Bandyförbundet samt docent Dr. Shane Pill (Flinders University, Australien) är gästtalare som kommer inspirera och delge forskning inom temat.

Tidigare aktiviteter

2023-01-27  Konferens: Hållbar ungdoms(elit)idrott
Samverkansträff för tränare, ledare, aktiva och forskare.

2022-12-14  Hybrid workshop 4:  Metodologier för forskning om hållbar ungdomsidrott
A critical viewpoint on injury prevention: what works best for whom under which circumstances
Rasmus Østergaard Nielsen, Assoc. Professor Aarhus University, Denmark

Research collaboration with practitioners 
Stefan Grau, Professor, Göteborgs universitet

2022-11-24  Hybrid workshop 3:  Lärmiljö och coaching
Conceptualising sustainability: a socio-ecological/educational perspective
Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR UNESCO Chair Social Learning for Sustainability

Towards sustainable sporting cultures: Some reflections
Natalie Barker-Ruchti, Assoc. Professor Örebro universitet

Coaching and sustainable athlete development 
Christian Thue Bjørndal, Associate professor at Norwegian School of Sport Science


2022-10-28  Hybrid workshop 2: Skadeprevention
Protecting athletes' health - a multi-level task. Swedish Athletics
Dr. Jenny Jacobsson Guest researcher at the Athletics Research Center, Linköping Universit


2022-09-30  Hybrid workshop 1: Hållbarhet och ungdomsidrott
Health for performance: why we must flip the focus
Dr. Boris Gojanovic, Medical director at Swiss Olympic Medical Centre, Geneva, CH

Youth sport and sustainable development: conceptualisations, policies and practices 
Dr. Iain Lindsey, Associate professor in sport policy, and development with focus on youth sport policy, at Durham University, UK


2022-09-29  SDG workshop
Sustainability officer at Gothenburg Centre for Sustainable Development 
Eddi Omrcen, Göteborgs universitet


2022-05-06  Workshop: Conceptualising sustainability


2022-03-25  Kick-off workshop: Conceptualising Sustainability: An interdisciplinary perspective on Youth Performance Sport

Läs om tidigare aktiviteter (gu.se)

STEPS logga

Samverkanspartners

 • Askims BC
 • Athletics Research Center Linköpings Universitet, Svensk Friidrott
 • BK Häcken
 • Göteborgsjudoförbund
 • IFK Göteborg
 • IK Wega skridsko
 • Kaidi Taekwondo Klubb
 • Katrinelundsgymnasiet
 • Riksidrottsförbundet
 • Svenska Bandyförbundet 
 • Svensk Simidrott 
 • SweSports 
 • Tanner Speed Academy
 • Västra Götalands Parasportförbund
 • Västra Götalandsregionen
 • Önnereds HK