Bild
Länkstig

Hållbarhet i prestationsinriktad ungdomsidrott - STEPS

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap,

Kort beskrivning

I samarbete mellan flera olika forskningsdiscipliner ska projektet arbetet att utveckla hållbarhetskonceptet med fokus på den elitinriktade ungdomsidrotten.

Frågan om hållbarhet för elitidrottare är på inget sätt en ny fråga utan är idag både högaktuell och komplex. Det finns en stor mängd befintlig forskning kring specifika hållbarhetsutmaningar som kan uppkomma inom elitidrotten, som till exempel idrottares dubbla karriär, kosthållning, mental hälsa och skadeförebyggande arbete inom olika sporter.  Inom ungdomsidrotten är kunskapsläget däremot begränsat då den befintliga forskningen ofta är inriktad mot vuxna. Vidare finns det också en utmaning i att forskningen i sig är splittrad mellan olika discipliner.

Det här är orsaker till att forskare vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap väljer att etablera ett samarbete mellan forskare och idrottssektorn, där man gemensamt ska adressera frågan om hållbarhet, dess betydelse och tillämpning inom prestationsinriktad ungdomsidrott.

Astrid Schubring är projektledare för STEPS och säger:

- Rent konkret är vår ambition att i samarbete mellan olika forskningsdiscipliner och idrottssektor stärka både kunskapsläget, och idrottens kapacitet att skapa miljöer där unga idrottare kan balansera strävan efter förbättrade prestationer och framgång, med hälsa och välbefinnande. En ung idrottare ska kunna utvecklas och stanna i sin idrott utan att riskera sitt välmående och långsiktiga hälsa.

Forskningläge, nätverk och samverkan

Under 2022 fokuserar projektet på det aktuella forskningsläget, uppbyggnad av nätverk med forskare och samverkanspartners, både internationellt och nationellt. En viktig led i arbete är även att öka samverkan mellan seniora och juniora forskare. Det andra året kommer fokus ligga på utformning av praktiknära forskningsprojekt med hållbarhetsfokus samt spridning av kunskap.

STEPS har fått två års strategisk finansiering från Utbildningsvetenskapliga fakulteten och ägs av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Även Centrum för Hälsa och Prestation ingår aktivt i projektet. Två av IKI:s forskningsmiljöer är särskilt engagerade; dels SCoPE och dels PAHP.