Länkstig

Solveig Elisabeth Hausken-Sutter

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Solveig Elisabeth Hausken-Sutter

 • Doktorand inom idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap sedan januari 2017.
 • Master examen i hälsa och socialpsykologi från Universitetet i Oslo (2012).
 • Arbetat som forskningsassistent vid Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, inom forskningsprojektet "Family&Diet".

Avhandlingsarbete

 • "An interdisciplinary research methodology to study the complexity of youth sport injury: Towards a more comprehensive understanding"
 • Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med metodisk kunskap och verktyg för att bedriva interdisciplinär forskning som tar hänsyn till idrottsskadors komplexitet.
 • Forskningskontexten för min avhandling är det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Skadefri barn och ungdomsidrott: mot en bättre praktik för svensk fotboll (FIT projektet) som är finansierad av Centrum för idrottsforskning (CIF)
 • Genom metodologisk pluralism och interparadigmatisk integration kan forskare börja ställa fler och nya frågor som ger ny inblick i det komplexa fenomenet idrottsskador. Följaktligen kan mer effektiva strategier för att förebygga skador utvecklas.

Forskningsintressen

 • Hälsovetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Hälsa och socialpsykologi
 • Idrottssociologi

Medlem av forskargruppen Sport Coaching and Physical Activity (SCoPE)