Länkstig

Andreas Caspers

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Andreas Caspers

Andreas Caspers är postdoktor inom idrottsvetenskap och disputerade våren 2021 med ett avhandlingsarbete som handlade om att förebygga överbelastningsskador inom elitfriidrott. Andreas följde elitaktiva friidrottare i Göteborg under fyra år för att mäta skadefrekvensen och utarbeta skadepreventiva metoder för att hålla de aktiva skadefria. I motsats till tidigare forskning där aktiva självarapporterade sina skador (self-report) så använde projektet sig av en idrottsläkare och/eller en fysioterapeut för att säkerställa diagnos vid skada.

Målet med avhandlingen var att bidra med kunskap för att reducera antalet överbelastningsskador hos svenska elitfriidrottare (topp-tre placering i SM eller topp-sex på JSM) i Göteborg. Avhandlingsarbetet var ett samarbete med Göteborgs friidrottsförbund.