Bild
Människa som hoppar
Länkstig

STEPS - kick-off workshop

Forskning
Hållbarhet & miljö
Hälsa & medicin

I slutet av mars arrangerar STEPS sin första interna workshop med inbjudna experter kring hållbarhet och de globala målen.

Workshop
Datum
25 mar 2022
Tid
10:30 - 18:00
Plats
Pedagogen B-huset, sal B1116
Kostnad
Gratis

Arrangör
Institutionen för kost-och idrottsvetenskap

Presentationer

Global Sustainability Goals and  Agenda 2030
Eddi  Omrcen, Sustainability officer at Gothenburg Center for Sustainable Development

Conceptualising sustainability: a socio-ecological/educational perspective,
Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR UNESCO Chair Social Learning for Sustainability

Conceptualising sustainability: a sport philosophical perspective
Sigmund Loland, Professor of sports philosophy and sport and ethics, Norwegian School of Sport Sciences

 

Läs mer om forskningsprojektet STEPS och relaterade forskningmiljöer:

Hållbarhet i prestationsinriktad ungdomsidrott - STEPS (gu.se)

Hur skapar vi hållbarhet inom ungdomsidrotten? (gu.se)

Forskningsmiljön Fysisk aktivitet, hälsa och prestation (PAHP) (gu.se)

Forskningsmiljön SCoPE – Sports Coaching and Physical Education (gu.se)