Göteborgs universitet
Bild

Release av nya verktyg

Vi släpper löpande digitala verktyg och resurser. Demonstrationer pågår cirka en fredag i månaden, kl 15:15–16:00 och följs av mingel med tilltugg. Begränsat antal deltagare, anmälan krävs. För den som inte deltar på plats går det att följa med via Zoom.

Schema för releaser, våren 2022

Fredag 1 april: I samarbete med SHFA

Topography Visualisation Toolbox, ett verktyg för att visualisera små topografiska variationer i 3d-skanningar av hällristningar. En mobil-app för att visualisera och digitalt accentuera historiska lager i hällristningar med hjälp av Augmented Reality kommer också att demonstreras.

Voyager, ett simuleringsverktyg som kan användas för att under förutsägbara väderförhållanden simulera möjliga strandhugg under långa havsfärder eller bestämma deras sannolika längd och säsongsberoende.

Delta på plats, anmälan

Delta på Zoom

 

Fredag 6 maj: Afrikanska språk

Somali Prosody Database har utvecklats med Morgan Nilsson vid Institutionen för språk och litteraturer och tillgängliggör de forskningsdata som samlades in under projektet Somali and Prosodic Typology (Vetenskapsrådet 2016-2019). Vidare presenteras planer för digitala resurser som ska utvecklas för två pågående forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet 2022-2024. I projektet Viktigt och sant: vad styr ordens ordning i språk i södra Afrika? lett av Eva-Marie Bloom Ström vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori medverkar CDH till att ta fram en multimodal korpus för xhosa och i projektet Tidens tecken? Namngivning och omvandlingsprocesser i det urbana Rwanda under ledning av Tove Rosendal vid Institutionen för språk och litteraturer ska CDH utveckla ett bild- och kartgränssnitt som kan visualisera en rwandisk språkreforms påverkan på huvudstaden Kigalis stadslandskap. 

Tid: 15:15–16:00 med efterföljande mingel

Plats: J303, Humanisten

Delta på plats, anmälan

Delta på Zoom

 

Fredag 3 juni: Multimodal historisk forskning

Två nya digitala resurser kommer att presenteras. Den första är Nordisk familjebok som vidareutvecklar Projekt Runebergs digitala version av det svenska uppslagsverkets 1800-talsupplaga (1876-99) och dess första 1900-tals upplaga (1904-26) och som är framtagen av CDH tillsammans med forskare vid Högskolan i Borås. Vidare presenteras Iconographia Mediaevalis Suetica vilket är utvecklat av CDH för att samla och tillgängliggöra dataset med svensk medeltida bild- och skulpturkonst genom ett visuellt och platscentrerat gränssnitt med Historiska Museets bilddatabas "Medeltidens bildvärld" och Antikvarisk-Topografiska Arkivets ikonografiska register som de första ingående samlingarna. Digitaliseringen har finansierats av projektet Kartläggning av religion i vardagen.
Presentationerna kommer att fokusera på användargränssnitten, vad det innebär för forskare och allmänhet att tillgängliggöra kulturarv, samt vad som är planerat för framtida versioner av de två resurserna.

Tid: 15:15–16:00 med efterföljande mingel

Plats: J411, Humanisten

Delta på plats, anmälan

Delta på Zoom