Göteborgs universitet

Forskare

Forskare från olika ämnesområden bidrar inom forskning och i utåtriktade aktiviteter inom Business & Design Labs forskningsområden.

Anna Grzelec, doktor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Christina Vildinge, forskare, HDK-Valand

Elena Raviola, professor, HDK-Valand samt föreståndare Business & Design Lab

Emma Björner, forskare, Gothenburg Research Institute

Erik Gustafsson, gästforskare, Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Erling Björgvinsson, professor, HDK-Valand

Eva Maria Jernsand, forskare, Företagsekonomiska institutionen

Gregor Noll, professor i internationell rätt, Juridiska institutionen

Helena Hansson, doktorand/adjunkt, HDK-Valand

Helena Kraff, universitetslektor, HDK-Valand

Johnny Friberg, universitetslektor, HDK-Valand

Kajsa Lindberg, professor, Företagsekonomiska institutionen

Lieselotte van Leeuwen, universitetslektor, HDK-Valand

Maria José Zapata Campos, forskare, Gothenburg Research Institute

Marta Gasparin, Associate Professor in Innovation and Design Management, University of Leicester

Matilda Arvidsson, forskare/docent i internationell rätt, Juridiska institutionen

Otto von Busch, Associate Professor of Integrated Design, Parsons

Samantha Hookway, universitetsadjunkt, HDK-Valand

Ulises Navarro Aguiar, postdoktor, HDK-Valand