Länkstig

Eva Maria Jernsand

Forskare

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J214
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Eva Maria Jernsand

Mina doktorandstudier var baserade i ett transdisciplinärt forskningsprojekt i Kisumu, Kenya. Projektet delfinansierades av Mistra Urban Futures och deras samverkansplattform i Kisumu. Jag arbetade med andra doktorander samt praktiker och invånare i fiskebyn Dunga vid Viktoriasjön. Vårt gemensamma mål var att utveckla platsen för ekoturism. Min forskning handlade om att förstå och utveckla deltagande i platsvarumärkesarbete. Det innebär exempelvis att utforska vad som krävs för att den här typen av utvecklingsarbete ska bli deltagande. Jag samarbetade främst med en doktorand från design, Helena Kraff (HDK). Vi integrerade marknadsföring och design för att nå deltagande och att utveckla processer, metoder och verktyg tillsammans med det lokala samhället. Forskningen var både pragmatisk och kritisk. Vi utvecklade exempelvis en spiralformad modell för upplevelseinnovation där turismupplevelsens särdrag beaktas. Vi diskuterade också vilka grupper och individer som utelämnas och vem som har makten i deltagandeprocesser. Vi kritiserade konsensustänkande i platsvarumärkesarbete eftersom konsensus inte överensstämmer med den mångfacetterade karaktär platser har eller den pluralistiska tanken bakom demokrati och delaktighet. En hel del av vårt arbete handlade också om att förstå och utforska transdisciplinär forskning, då vi arbetade i ett utvecklingsland i ett projekt där forskning och praktik var sammanflätade och flera discipliner inblandade.

Efter disputationen är jag nu involverad i projektet Maritim utveckling i Bohuslän, där jag forskar kring utvecklingen av en innovationsarena för maritim turism. Projektet är delvis EU-finansierat. En innovationsarena kan ses som ett led i det förväntade resultatet av projektet, dvs ”en modell för den framtida utvecklingen av det maritima näringslivet i Bohuslän, och skapa ökad samverkan runt frågor som transport, hamnar och näringslivsutveckling”. Innovationsarenan kan vara i form av kluster/nätverk, samarbeten kring specifika paket eller produkter eller fysiska mötesplatser, det som kan kallas testbäddar eller ”living labs”. Det kan också vara ett sätt att arbeta med gemensamma verktyg, strategier eller definitioner. Aktörerna kan vara forskare, den offentliga, privata och ideella sektorn.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Platsvarumärke
  • Upplevelseinnovation
  • Hållbar Turism
  • Design
  • Transdisciplilnär forskning

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • CSR i turism och evenemang
  • Upplevelseinnovation
  • Platsvarumärke
  • Transdisciplinär forsking

Utvalda publikationer

Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it
Jernsand, Eva Maria

Engagement as transformation: Learnings from a tourism development project in Dunga by Lake Victoria, Kenya
Jernsand, Eva Maria
Action Research, 15:1, s. 81-99, 2017

Tourism Experience Innovation Through Design
Jernsand, Eva Maria, Kraff, Helena, Mossberg, Lena
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15:1, s. 98, 2015

Participatory place branding through design: the case of Dunga beach in Kisumu, Kenya
Jernsand, Eva Maria, Kraff, Helena
Place Branding and Public Diplomacy, 11:3, s. 226-242, 2015