Länkstig

Helena Kraff

Om Helena Kraff

Mitt huvudsakliga fokus inom forskningen är deltagandeprocesser (deltagande design/participatory design). Min forskning är ofta aktionsbaserad, transdisciplinär och sker i samarbete med forskare och praktiker från andra discipliner och områden.

Forskningsprojekten där jag undersöker deltagande är ofta inom området hållbar turismutveckling. Tidigare projekt har till exempel handlat om deltagande i turismutveckling (community based tourism) i Kenya, samt vilken roll turism och turismorganisationer har för arbetsmarknadsintegration. I det nuvarande forskningsprojektet, TiMS, utforskar jag turismens roll i mångkulturella samhällen.

Jag är också engagerad i det fakultetsövergripande forskningscentret Centrum för turism.

Jag undervisar främst i mastersprogrammet Embedded Design vid designenheten samt i kursers med fokus på Design studies.