Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning

Många röster pekar på bristen på fantasi i den offentliga sfären och på vår oförmåga att föreställa oss en önskvärd och trovärdig framtid, som vi delar. Business & Design Lab är en tvärvetenskaplig plattform för utforskning av sambandet mellan design, teknik och ekonomi och en språngbräda för att föreställa sig en omvandling.