Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Business & Design Lab (BDL) inrättades som forskningscentrum 2011 mellan Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan. Under ledning av professor Elena Raviola har BDL fått en delvis ny forskningsprofil.

Business & Design Lab bildades 2006 som ett femårigt projekt och blev ett formellt, gränsöverskridande forskningscentrum 1 januari 2011.
Business & Design Lab stödjer forskning mellan områdena design och ekonomi med syfte att bidra till samhällsutvecklingen och skapa en växande och mer hållbar region - med hjälp av design.
Vid Business & Design Lab experimenterar vi med nya tillvägagångssätt i samverkan mellan forskning och utbildning. I samarbeten med det nya masterprogrammet i Embedded Design utvecklas en pedagogik som drar nytta av designprocessen, dess konstnärliga och utforskande anordningar och verktyg.

Foto: Johan Wingborg

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer i mötet mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi. Ämnesinriktning kan skifta över tiden, men ska dock alltid ligga inom områdena design och ekonomi. Professuren är inte tidsbegränsad.

2007 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse 40 miljoner kronor till Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehavare av professuren: Elena Raviola

Professuren innehas sedan 1 september 2018 av Elena Raviola, forskare vid HDK-Valand.

Tidigare innehavare av professuren:

  • Lisbeth Svengren Holm
  • Ulla Johansson