Länkstig

Cannabisundersökningar får stor uppmärksamhet i media, trots påtaglig placeborespons

I undersökningar av hur väl cannabis fungerar som smärtstillande medicin kan man se en markant placeborespons hos testpersonerna. Trots det får vetenskapliga artiklar som visar positiva kliniska effekter stor uppmärksamhet i media, oberoende av undersökningarnas kvalitet. Nu siktar universitetslektor William Hedley Thompson på att titta mer allmänt på hur uppmärksammandet av placebostudier i media kan påverka våra förväntningar.

Bild
Porträtt av William Hedley Thompson
William Hedley Thompson
Foto: Agnes Ekstrand

William Hedley Thompson är medförfattare till en artikel med avstamp i en metaanalys av 20 studier av 1459 individer som deltagit i kliniska teststudier. Det man har tittat på är den smärtstillande effekten hos cannabis. 

Studien bakom artikeln gav två insikter. En utav dem är den avsevärda placeboresponsen bland testpersonerna och den andra är sättet media omskrivit innehållet i de vetenskapliga artiklarna. Det visade sig att resultatet från studierna presenterats positivt oavsett studiernas faktiska resultat och kvalitet.

– Vi bestämde oss för att titta på vilka studier det var som fick mycket uppmärksamhet. Var det de studier som hade lägst grad av partiskhet? Eller de studier som visade den största kliniska effekten, de som såg ut att vara mest effektiva för behandling, fick de mest uppmärksamhet? Vi upptäckte att det inte fanns någon korrelation med detta över huvud taget.

Vilken påverkan kan de mediala berättelserna ha?

– En del av placeboresponsen handlar om förväntningar. Du förväntar dig att medicinen som du tar kommer att fungera, så placebo innebär helt enkelt att förväntningen att det kommer att fungera, gör så att det faktiskt fungerar.

Forskningsgruppen vid Karolinska Institutet, som William Hedley Thompson ingick i när studien genomfördes, kunde se indikationer på en möjlig påverkan av placeboresponsen i framtida studier. Anledningen är att en ström av mediala berättelser med en positiv inställning kan leda till större förväntningar på att cannabis fungerar effektivt som medicin mot kronisk smärta.

– Vi har inte lagt den sista biten i pusslet; vi har inte bevisat att placeboresponsen uppstår på grund av artiklar i media, men vi har åtminstone sett att media har en möjlighet att öka förväntningarna. Det tycker vi är väldigt intressant.

Så cannabis fungerar inte som behandling för långvarig smärta?

– Enligt de studierna vi tittade på i vår metaanalys, nej. Vi såg att användandet av cannabis för att lindra smärta kanske inte är bättre än placebo, utifrån evidensen vi har idag, men det kan finnas andra användningsområden för cannabis i medicinskt syfte. Vi utesluter inte de möjligheterna.

Hur genomfördes studien?

En av de saker William Hedley Thompson bidrog med, var att hitta ett sätt att samla data och få fram ett resultat.

– Forskningsgruppen använde sig av verktyg som finns online som hjälper en att samla data om hur olika medier skriver om vetenskapliga artiklar. Verktygen kallas Altmetrics. Vi använde oss av ett sådant som tillät oss att behandla datan på ett ganska unikt sätt. Det används på många olika intressanta sätt, men vi tror åtminstone att vi är först med att använda den här typen av data i relation till placebo, vilket vi tycker är ganska coolt.

Varför kan vi läsa så mycket om positiva utfall i cannabisstudier?

– Varför detta händer är en intressant frågeställning. Det finns helt klart ett stort generellt intresse av cannabis i ett flertal länder, där det pågår avkriminalisering i rekreativt och medicinskt syfte.

William Hedley Thompson menar att när ett ämne blir uppblåst i allmänhet, får det mycket uppmärksamhet i media.

– En konsekvens av att ett ämne blir uppblåst, kan vara att media skriver om resultaten i en klinisk studie oberoende av den faktiska kliniska effekten och kan därför också öka placeboresponsen. Så detta kan handla om en mer generell effekt och det är faktiskt något som vi vill titta mer på i framtiden, för att se om det är något mer allmängiltigt, eller ett ämne som är specifikt för cannabis.


Artikeln som William Hedley Thompson är medförfattare till publicerades i JAMA Network Open.

 

Text: Agnes Ekstrand