Göteborgs universitet
Bild
böcker
Kognitionsvetenskapen blandar bland annat studier i beslutsstöd, maskininlärning, autonoma nätverk, deep learning, Artificiell Intelligens med klassisk psykologi, filosofi, antropologi och datavetenskap.
Foto: Peter Larsson

Kognition och kommunikation

I både forskning och utbildning inom kognition och kommunikation finns en lång tradition av tvärvetenskapligt samarbete med andra delar av universitetet.

Forskningen rör bland annat:

  • kommunikation
  • Artificiell Intelligens (AI)
  • beslutsstöd
  • maskininlärning
  • autonoma nätverk
  • deep learning