Länkstig

Masterprogram inom pedagogik och lärande

Är du redan yrkesverksam som pedagog eller lärare? Eller vill du utveckla ditt pedagogiska ledarskap? Här finner du en bredd av program på avancerad nivå som kompletterar dina akademiska kunskaper eller din yrkesbakgrund.

Aktuellt

Navigate to video: International Master´s Programme in Education
Video (2:03)
International Master´s Programme in Education

Internationella masterprogram

Studiestart endast hösttermin. Ansökan är öppen i den nationella ansökningsomgången/EU-länder 15 mars-15 april inför HT24. Undervisningsspråk är engelska.

Speciallärare och specialpedagog

Program på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen samt har arbetat som lärare. Start både HT och VT.

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Göteborgs universitet samarbetar även inom masterprogram som ges tillsammans med andra universitet. Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp ges av Linköpings universitet i samverkan med Göteborgs universitet och Karlstads universitet.