Länkstig

Masterprogram inom pedagogik och lärande

Är du redan yrkesverksam som pedagog eller lärare? Eller vill du utveckla ditt pedagogiska ledarskap? Här finner du en bredd av program på avancerad nivå som kompletterar dina akademiska kunskaper eller din yrkesbakgrund.

Masterprogram på svenska

Masterprogrammen startar endast hösttermin. Ansökan är öppen 15 mars-19 april 2022 för studiestart HT22.

Internationell master

Studiestart endast hösttermin. Ansökan är öppen i den nationella ansökningsomgången 15 mars-19 april 2022 för studiestart HT22.

Speciallärare och specialpedagog

Program för dig som har en lärarexamen samt har arbetat som lärare.

Tidigarelagd ansökningsperiod för specialistutbildningar

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet har tidigarelagd ansökan, som motsvarar andra specialistutbildningar.

  • Sista ansökningsdatum för studier VT: 15 september
  • Sista ansökningsdatum för studier HT: 15 mars

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

HT22 erbjuds även Speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning inom Lärarlyftet.

  • Sista ansökningsdatum för studier HT22: 19 april.

 

Masterprogram i samarbete

Göteborgs universitet samarbetar även inom masterprogram som ges tillsammans med andra univeristet.

Nyhet HT22 är Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp som ges av Linköpings universitet.