Länkstig

Masterprogram inom pedagogik och lärande

Är du redan yrkesverksam som pedagog eller lärare? Eller vill du utveckla ditt pedagogiska ledarskap? Här finner du en bredd av program på avancerad nivå som kompletterar dina akademiska kunskaper eller din yrkesbakgrund.

Internationella masterprogram

Studiestart endast hösttermin. Ansökan är öppen i den nationella ansökningsomgången 15 mars-17 april inför HT23.

Speciallärare och specialpedagog

Program för dig som har en lärarexamen samt har arbetat som lärare.

Ansökningstid:

  • Sista ansökningsdatum för studier VT: 15 oktober
  • Sista ansökningsdatum för studier HT: 15 april

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

VT23 erbjuds även Speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning inom Lärarlyftet.

  • Sista ansökningsdatum för studiestart VT23 var den 17 oktober.

 

Masterprogram i samarbete

Göteborgs universitet samarbetar även inom masterprogram som ges tillsammans med andra universitet.

Nyhet från och med HT22 är Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp som ges av Linköpings universitet.