Bild
Människor framför en val i ett akvarium
Foto: Adobe Stock
Länkstig

Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram

Program
S2ESD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A92A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i utbildning för hållbar utveckling är ett internationellt masterprogram som fokuserar på hur utbildning kan spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar framtid. Programmet är helt webbaserat och på distans vilket gör det möjligt för dig att studera tillsammans med studenter från andra länder runt om i världen.

Undervisningsspråket är engelska och programmet leder till en filosofie masterexamen med huvudområdet utbildning och hållbar utveckling.

Om utbildningen

Med globala utmaningar som klimatförändringar, utrotning av arter, ökad ojämlikhet, pandemier och en växande befolkning är det brådskande att skapa en mer hållbar värld. På vilket sätt kan utbildning hjälpa oss att tänka om, agera och utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt för att bättre möta dagens och morgondagens ekologiska utmaningar? Hur behöver utbildning och pedagogik förändras för att göra skillnad?   

Ett hållbarhetsfokuserat program på distans

Programmet startade i augusti 2018 och ambitionen är att utveckla det parallellt med aktuell och relevant forskning. Det är hållbarhetsfokuserat och utmärker sig genom att vara helt webbaserat, med studenter från skilda delar av världen som också har olika utbildningsbakgrund. Programmet är ett samarbete mellan fyra institutioner på Göteborgs universitet och en från Chalmers tekniska högskola. 

Mer information om studierna

Undervisningen sker på engelska. Att studera på heltid innebär kring 40 timmar per vecka. Studietakten är hög. För att kunna följa studietakten krävs att du lägger ner 40 timmar per vecka, mestadels i form av självstudier. Vi förutsätter att du har ett intresse av utbildningsfrågor men lärarutbildning är inget krav. Vissa obligatoriska träffar online kan förekomma.

Innehåll

Utöver din masteruppsats, som skrivs under den sista terminen, ingår följande obligatoriska kurser:

  • Utbildning för hållbar utveckling: en introduktion
  • Miljö, natur och hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv
  • Medborgarskap, sociala värderingar och etik i utbildning för hållbar utveckling
  • Ekonomi, global ojämlikhet och vägar till hållbar utveckling
  • Teori och forskning inom utbildning för hållbar utveckling 
  • Forskningsmetoder inom utbildning för hållbar utveckling 

Under det första året blir du introducerad till centrala begrepp inom utbildning för hållbar utveckling. Du får även lära dig att kritiskt analysera och utforma lärandemiljöer som bidrar till ett hållbart samhälle. Under ditt andra år på utbildningen får du en fördjupad förståelse av olika vetenskapliga teoretiska perspektiv och en översikt över forskning om utbildning för hållbar utveckling. Du lär dig att formulera, utveckla och utvärdera forskning och att göra lämpliga metodologiska val som fokuserar på förändring.

Inför ansökan

Saknar du ett självständigt arbete om 15 hp kan du exempelvis söka till kursen Master's thesis in teaching and learning in higher education (HPA202) för att bli behörig. Läs mer om kursen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen omfattande 180 hp, eller yrkesexamen inriktad mot skolväsende om minst 180 hp och ett självständigt arbete om 15 hp inom eller utanför examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet passar dig som:

  • Vill öka allmänhetens medvetenhet, kunskap och handlingskompetens för en hållbar utveckling
  • Är intresserad av sociala rörelser och vill lära dig om utbildningens roll för att skapa en mer rättvis, fredlig och ekologiskt hållbar värld.
  • Är lärare som letar efter idéer för att bättre integrera utbildning för hållbar utveckling i ditt klassrum eller omgivning.
  • Vill bedriva en forskningskarriär inom utbildningsområdet utbildning för hållbar utveckling.

Utbildningen leder till en filosofie masterexamen med huvudområdet utbildning och hållbar utveckling och ger en god grund för arbete med utbildnings- och hållbarhetsfrågor i både statliga och icke-statliga organisationer samt den privata sektorn. Efter avslutade studier har du möjlighet att söka en forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Tvärvetenskapliga heltidsstudier på distans

Programmet är helt webbaserat och all undervisning sker på distans. Som student på programmet kommer du att studera via en digital lärplattform med möjlighet till kontakt med lärare och andra studenter från olika bakgrund som exempelvis miljövetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, ekonomi, konst och humaniora. Du kommer att kritiskt granska de senaste vetenskapliga debatterna inom utbildnings-, samhälls- och naturvetenskap  inriktade på hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor och utveckla teoretiska och praktiska kunskaper om utbildning för hållbar utveckling. Masterprogrammet berör olika områden inom utbildning för hållbar utveckling och du får möjlighet att koppla dina egna intressen och tidigare erfarenheter av arbete med hållbar utveckling till kurser i programmet.