Länkstig

Arbetsterapi och fysioterapi – avancerad nivå

Vi ger utbildning i arbetsterapi och fysioterapi på avancerad nivå i form av fristående kurser. Du kan själv sätta samman kurserna i din magister/masterexamen utifrån dina egna kompetensbehov. Det innebär att du kan gå kurser vid Göteborgs universitet såväl som vid andra universitet och få dessa godkända när du ansöker om att få ta ut en magister/masterexamen i arbetsterapi eller fysioterapi vid Göteborgs universitet. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är fria att välja utifrån eget behov.

Varför ska jag studera på avancerad nivå?

Magister- och masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling, samt utgör en del i kraven för att söka specialistkompetens inom fysioterapi, respektive arbetsterapi samt forskarstudier.

Efter examen kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom arbetsterapeutiska respektive fysioterapeutiska verksamhetsområden. Genom att studera på avancerad nivå inom de områden som intresserar dig mest kan du genom dina val av kurser specialisera dig och öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt samt inom nya arenor.

Vilka förkunskaper krävs?

För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs arbetsterapeutexamen eller fysioterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Vilka kurser kan jag söka?

Kurser vårterminen  2024

Sista ansökningsdag 16 oktober

Arbetsterapi

Fysioterapi

Kurser höstterminen  2023

Arbetsterapi

Fysioterapi

Kurserna är delvis gemensamma för arbetsterapi och fysioterapi och ges på halvfart och i vissa fall på kvartsfart. En kurs om 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar. En kurs om 7,5 högskolepoäng motsvarar 5 veckors heltidsstudier och 200 studentarbetstimmar. Endast en mindre del av kursen utgörs av obligatoriska kursträffar vilket ställer höga krav på planering av tid för dina självstudier och genomförande av studie- och examinationsuppgifter i kursen.

Kurserna söks centralt på www.antagning.se

Rekommenderad studiegång för magisterexamen (60 hp)

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i arbetsterapi/ fysioterapi, 60 högskolepoäng (1 år)

För att kunna ta ut en magisterexamen i arbetsterapi/fysioterapi krävs kurser motsvarande 1 års heltidsstudier - 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet arbetsterapi/fysioterapi. I din magisterexamen får 25% dvs. 15 hp av dina kurser vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska.

En justerad examensbeskrivning för magisterexamen i fysioterapi kommer att börja gälla 2025. Förändringen genomförs för att differentiera mer mellan magister och masternivå med avseende på teoretisk ämnesfördjupning samt för att möjliggöra större utrymme för valbara kurser i magisterexamen i fysioterapi.

Studenter med godkända resultat från tidigare ämnesfördjupningskursen ARB031/FYS023 15 hp kommer även fortsättningsvis kunna använda dessa poäng i magister- eller masterexamen.

*Obligatorisk
**Kurser inom näraliggande områden är exempelvis inom verksamhetsutveckling, evidens pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.

Rekommenderad studiegång för masterexamen (120 hp)

Rekommenderad studiegång för masterexamen i arbetsterapi/fysioterapi, 120 högskolepoäng (2 år)

För att kunna ta ut en masterexamen i arbetsterapi/fysioterapi krävs kurser motsvarande 2 års heltidsstudier - 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet arbetsterapi/fysioterapi. I din masterexamen kan 25% dvs 30 hp av dina kurser få lov att vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska.

* Obligatorisk
**Kurser inom näraliggande områden är exempelvis inom verksamhetsutveckling, evidens pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.