Länkstig

Professionell handledning inom vård och rehabilitering

Kurs
AFT091
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10450
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Att vara handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är spännande, inspirerande, utmanande och lärorikt. Den här kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och lärandebehov relaterat till professionell handledning. Det egna lärandet är i fokus. Undervisningen är processorienterad vilket innebär reflektion och eget aktivt deltagande. Det är viktigt att ha möjlighet att prioritera de gemensamma kursdagarna då fördjupning av studieuppgifter och gemensamma reflektioner för processen framåt. Förutom reflektion står kommunikation, dialog och aktivt lyssnande i fokus under kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen eller sjukgymnastexamen/fysioterapeutexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå) samt Svenska B, Engelska A alternativt Svenska 3 och Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.