Länkstig

Ämnesfördjupning i arbetsterapi - Tillämpning av aktivitetsvetenskap och arbetsterapi

Kurs
ARB051
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen fokuserar komplexiteten i arbetsterapeutisk praxis, kunskapsutveckling och forskning samt sambanden mellan teori och praktik i arbetsterapi. Du lär dig värdera och diskutera arbetsterapeutiska begrepp och frågeställningar utifrån deras relevans för att stödja hälsa och en hållbar arbetsterapi. Kursen är obligatorisk i magister/masterexamen i arbetsterapi vid Göteborgs universitet och utgör förkunskapskrav för självständigt arbete 15/30 hp på avancerad nivå.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).