Länkstig

Ämnesfördjupning i arbetsterapi - Tillämpning av aktivitetsvetenskap och arbetsterapi

Kurs
ARB051
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20455
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

Kursen fokuserar komplexiteten i arbetsterapeutisk praxis, kunskapsutveckling och forskning samt sambanden mellan teori och praktik i arbetsterapi. Du lär dig värdera och diskutera arbetsterapeutiska begrepp och frågeställningar utifrån deras relevans för att stödja hälsa och en hållbar arbetsterapi. Kursen är obligatorisk i magister/masterexamen i arbetsterapi vid Göteborgs universitet och utgör förkunskapskrav för självständigt arbete 15/30 hp på avancerad nivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Urval

Platsgaranti