Länkstig

Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi

Kurs
ARB044
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20454
Ansökan stängd

Om utbildningen

Undervisningen genomförs på campus men kan också helt eller delvis genomföras på distans via digitala verktyg.

Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i arbetsterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i arbetsterapi.

Självständigt arbete 30 hp, alternativt 15 hp magister och 15 hp master, är obligatorisk i masterexamen i arbetsterapi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), självständigt arbete inom huvudområdet arbetsterapi, 15 hp på avancerad nivå, kursen Ämnesfördjupning i arbetsterapi avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper samt vetenskaplig metod (kvantitativ och kvalitativ), avancerad nivå, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.