Länkstig

Handrehabilitering inom arbetsterapi

Kurs
ARB053
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10459
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som är arbetsterapeut och vill fördjupa dina kunskaper om handrehabilitering inom arbetsterapi. Målet med kursen är att ge dig en fördjupning i teorier och evidensbaserad kunskap om handrehabilitering inom arbetsterapi. Innehåll i kursen är bland annat anatomi, undersökningsteknik, specifika funktionstillstånd i handen såsom ödem, smärta, nedsatt rörlighet och styrka.

I kursen ingår också fördjupning i aktivitetsperspektivet inom handrehabilitering, i arbetsterapeutiska modeller och teorier relevanta för handrehabilitering samt aktuell evidens för bedömningar och interventioner.

Kursen ges på kvartsfart, är uppdelad på fyra kurstillfällen under hösten. Däremellan bygger lärandet på individuella och gruppbaserade självstudier.

Preliminärt schema:

On-to 6-7/9
On-to 11-12/10
On-to 15-16/11 Campus
Ti-on 9-10/1 2024

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen genomförs som distansstudier.

Ansökan till kursen görs via antagning.se