Länkstig

Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi

Kurs
ARB038
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-20452
Ansökan stängd

Om utbildningen

Undervisningen genomförs på campus men kan också helt eller delvis genomföras på distans via digitala verktyg.
Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i arbetsterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i arbetsterapi.
Självständigt arbete 30 hp, alternativt 15 hp magister och 15 hp master, är obligatorisk i masterexamen i arbetsterapi.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), kurs i ämnesfördjupning avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper samt vetenskaplig metod (kvantitativ och kvalitativ), avancerad nivå, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.