Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi

Kurs
ARB037
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20458

Om utbildningen

Undervisningen genomförs på campus men kan också helt eller delvis genomföras på distans via digitala verktyg.

Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i arbetsterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i arbetsterapi.

Självständigt arbete 15 hp är obligatorisk i magisterexamen i arbetsterapi. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen 120p/180hp (Examensarbete 10p/15hp på grundnivå ska ingå), kursen ARB031 Ämnesfördjupning i Arbetsterapi 15 hp, samt vetenskaplig metod avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.