Länkstig

Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi

Kurs
ARB037
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10453
Ansökan stängd

Om utbildningen

Undervisningen genomförs på campus men kan också helt eller delvis genomföras på distans via digitala verktyg.

Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i arbetsterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i arbetsterapi.

Självständigt arbete 15 hp är obligatorisk i magisterexamen i arbetsterapi. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), kurs i ämnesfördjupning avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper samt vetenskaplig metod (kvantitativ och kvalitativ), avancerad nivå, 15 hp

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.