Länkstig

Arbetsterapi vid psykisk ohälsa

Kurs
ARB040
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad teoretisk och praktisk förståelse för psykisk ohälsa som ett komplext fenomen, med relevans för utveckling av arbetsterapeutisk praxis och interventioner för personer med psykisk ohälsa i arbetsterapeutisk praxis. Kursen riktar sig till yrkesverksamma från såväl specialistpsykiatri, som primärvård och kommunal verksamhet.

I delkurs 1 fokuseras på teoretiska utgångspunkter i form av generella och yrkesspecifika perspektiv och förklaringsmodeller. Dessutom fördjupas denna kunskap genom att studera olika komponenter/aspekter som påverkar förståelsen av sådana modeller.

I delkurs 2 fokuseras på yrkesspecifika och även generella praxisverktyg lämpliga för området. Delkursen utgår från strukturen i form av vald arbetsterapiprocess med syfte att fördjupa medvetenheten om vad som ingår i de olika stegen i en sådan process. Vidare fokuseras på hur användandet av en arbetsterapiprocess kan bidra till förbättrade metoder med syfte att eliminera eller minska aktivitetshinder och möjliggöra ett meningsfullt vardagsliv för personer med psykisk ohälsa.

Kursen kan ingå i magister/masterexamen i arbetsterapi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen 120 p/180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna)

Från HT2022 gäller: För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå)