Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arbetsterapi vid psykisk ohälsa

Kurs
ARB040
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad teoretisk och praktisk förståelse för psykisk ohälsa som ett komplext fenomen, med relevans för utveckling av arbetsterapeutisk praxis och interventioner för personer med psykisk ohälsa i arbetsterapeutisk praxis. Kursen riktar sig till yrkesverksamma från såväl specialistpsykiatri, som primärvård och kommunal verksamhet.

I delkurs 1 fokuseras på teoretiska utgångspunkter i form av generella och yrkesspecifika perspektiv och förklaringsmodeller. Dessutom fördjupas denna kunskap genom att studera olika komponenter/aspekter som påverkar förståelsen av sådana modeller.

I delkurs 2 fokuseras på yrkesspecifika och även generella praxisverktyg lämpliga för området. Delkursen utgår från strukturen i form av vald arbetsterapiprocess med syfte att fördjupa medvetenheten om vad som ingår i de olika stegen i en sådan process. Vidare fokuseras på hur användandet av en arbetsterapiprocess kan bidra till förbättrade metoder med syfte att eliminera eller minska aktivitetshinder och möjliggöra ett meningsfullt vardagsliv för personer med psykisk ohälsa.

Kursen kan ingå i magister/masterexamen i arbetsterapi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen 120 p/180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna)