Länkstig

Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering efter stroke II - Bedömning och intervention

Kurs
ARB062
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20456
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupning i arbetsterapeutisk bedömning och intervention relaterat till teori och modeller avseende nervsystemets plasticitet, sensomotoriska, kognitiva och emotionella följder liksom familjecentrerad rehabilitering. Bedömning och interventioner bygger på evidens och ett uppgiftsorienterat synsätt där interaktion mellan individ, miljö och aktivitet fördjupas utifrån systemteoretiskt perspektiv. Kursen bygger på ARB061 Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering efter stroke I - Teori och modeller 7,5hp. Kursens ges i samverkan med fysioterapeutprogrammet. Kursen kan ingå i magister-/masterexamen i arbetsterapi.

Schema:

V.3 Må - On 15-17/1 (digitalt)

V.9 Ti - To 27-29/2 (digitalt)

V.15 Må - On 8-10/4 (två dagar på campus, tredje dagen eget arbete)

V.20 Ti- To 14-16/5 (digitalt)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs arbetsterapeutexamen, 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå) samt godkänt resultat på ARB061 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.