Göteborgs universitet
Bild
Spindelväv med vattendroppar
Länkstig

Nätverk om validering i yrkesutbildning

Yrkeslärarprogrammet Göteborgs universitet (GU) och Validering Väst har sedan några år tillbaka samverkat om validering av yrkeskunskaper. Bland annat har vi tagit fram filmer där yrkeslärare beskriver valideringsprocesser, arbetat fram ett innehåll om validering i yrkeslärarprogrammet. Vi har också bjudit in till möten. Vi ser ett behov av en mer kontinuerlig mötesplats för erfarenhetsutbyte, diskussioner och kontaktskapande.

Validering i yrkesutbildning är ett utvecklingsområde där det krävs kunskap och kompetensutveckling och där yrkeslärare är en av nyckelpersonerna. Yrkeslärarprogrammet har med stöd av lokala utvecklingsmedel kunnat stärka innehållet i utbildningen och skapat kontakter med olika aktörer utanför universitetet. Målet med det nu avslutade projektet har varit att utbyta kunskaper och erfarenheter på ett samlat sätt och att därmed även kunna utveckla vår gemensamma kunskap. Projektet om validering i yrkesutbildning har skapat resurser både för yrkeslärarutbildningen och för kompetensutveckling för yrkeslärare samt andra berörda funktioner inom yrkesutbildning.

Ett nätverk tar form

Tisdagen den 1 november 2022 bjöd vi in yrkeslärare och andra intresserade till ett första möte om validering. Exempel på frågor som diskuterades i grupperna var kompetens om validering, inledande kartläggning som grund för fördjupad kartläggning, validering på arbetsplats, lärare i svenska/lärare i modersmål/studiehandledare som aktörer vid validering, olika organisatoriska förutsättningar och dess konsekvenser, rektorers uppdrag i samband med validering. Då bestämdes att vi tar ett nästa steg mot ett nätverk under våren 2023.  

Den 13 mars genomfördes ett andra nätverksmöte där representanter från Validering Gävleborg och komvuxutbildningen i Hudiksvall samt komvuxutbildningen i Skövde presenterade sitt arbete med validering. 

Nästa nätverksmöte genomförs måndagen den 25 september kl. 14.30. 
 
Temat på nästa nätverksmöte är Kunskaper och kunskapssyn vid validering – vad är reell kunskap och kompetens?

Vi inleder med en kort information om nätverket, syfte och funktion. Därefter har vi två presentationer: 

  • Kunskapsformer och lärande. David Lundgren, Centrum för regional utveckling, Region Västmanland
  • Inspirationshandbok och utbildningsinsats för validering. Kicki Mällbin, Validering Väst 

Andra delen av nätverksmötet utgörs av erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Avslutningsvis har vi en kort återsamling med möjlighet att ställa frågor och bidra med reflektioner på temat kunskapssyn vid validering. 
 
Anmäl ditt deltagande här.

Mötet genomförs på Zoom. Länk till Zoomrummet mailas till din e-postadress en vecka före mötet. Du får gärna sprida länken till dina kollegor, eller att ni deltar i mötet som grupp. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Susanne Gustavsson: susanne.gustavsson@ped.gu.se 
 
Välkommen med din anmälan!
 

Se våra filmer om yrkesvalidering

Vårt samverkansprojektet har bland annat resulterat i två filmer om yrkesvalidering som riktar sig både till studenter och yrkeslärare.

Du hittar filmerna på Validering Västs webbplats.