Länkstig

Susanne Gustavsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Susanne Gustavsson

Jag är anställd som lektor i pedagogik och arbetar idag huvudsakligen med yrkeslärarutbildningen. Jag är ordförande i programrådet och biträdande programledare för yrkeslärarprogrammet. Förutom utbildning och forskning har jag erfarenhet av flera ledaruppdrag inom akademin. Jag har en bakgrund som yrkeslärare och har undervisat i gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning och YH-utbildning. Jag medverkar i det nationella nätverket för yrkeslärarprogrammet. Sedan 2023 är jag excellent lärare vid Göteborgs universitet.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse finns inom två områden. Den ena området är yrkesutbildning och då främst yrkesutbildningens undervisningspraktik och yrkeslärande i skola och på arbetsplats. Jag har medverkat i studier om undervisning i gymnasieskolan, men också om undervisning i högskoleutbildning till exempel sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning. Det andra området är skolutveckling och då framför allt praktiknära studier. Jag är van att samverka med skolor och lärare både i samband med utvecklingsarbete och i forskningsprojekt. Just nu är jag ordförande i ledningsgruppen för Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk (NORDYRK).

Undervisning Jag är kursledare, examinator och lärare i yrkeslärarprogrammet. Vidare ägnar jag mig åt verksamhetsförlagd utbildning. Jag medverkar gärna i uppdragsutbildningar och förutom rektorsprogrammet har jag under senare år undervisat i apl-utvecklarutbildning.

Nyckelord yrkesutbildning, gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, undervisning, skolutveckling, praktiknära, aktionsforskning