Bild
Lärare som visar ritning för elev
Länkstig

Om ansökan till Yrkeslärarprogrammet

Du som söker till Yrkeslärarprogrammet behöver se till att få dina yrkeskunskaper validerade. Det är så du omvandlar dina yrkesmässiga erfarenheter till särskild behörighet. Valideringen får du hjälp med om du vill – men det är bra att börja i god tid.

Ansökan till Yrkeslärarprogrammet sker i flera steg och i två olika system. Du måste:

 • Söka till programmet på antagning.se och styrka din grundläggande behörighet. Detta kan du göra den 15 mars–17 april.
 • Styrka din särskilda behörighet genom att ansöka om validering av dina yrkeskunskaper i systemet Valda. Detta kan du göra den 1 februari–24 april.

Stöd i ansökningsprocessen

Som sökande kan du behöva hjälp att förstå processen att bli behörig till yrkeslärarutbildningen. Det kan vara svårt att veta vilka ämnen du ska ansöka om validering i. Du kan behöva hjälp med att tolka kriterierna för ämnena och att se vilka dokument som ger bevis för kunskaperna. 

Vi rekommenderar att du bokar en tid med utbildningshandläggare i samband med att du arbetar med din kartläggning. Utbildningshandläggaren ger information om valideringsprocessen, hjälper till att tolka behörighetskraven och ger stöd i processen att beskriva dina yrkeskunskaper i förhållande till behörighetskriterierna. Kontakta utbildningshandläggare via e-post: yrk@gu.se eller per telefon: 031-786 63 20.

Om du har frågor kring utbildningens upplägg, ansökningsprocessen, verksamhetsförlagd utbildning eller arbetsmarknaden är du välkommen att kontakta studievägledare, som du når per telefon: 031-786 20 49 under telefontiderna: tisdag och torsdag kl. 10.00–11.00, onsdag 13.00–14.00, eller via e-post: stvl.yrk@ped.gu.se. Det går också bra att du mejlar för att bestämma en tid att höras på telefon eller ses på zoom. 

Validering av yrkeskunskaper

Kartläggningen av dina yrkeskunskaper är en viktig del i din väg att bli yrkeslärare. Bedömning av dina yrkeskunskaper ligger till grund för den särskilda behörigheten till Yrkeslärarprogrammet. Bedömningen påverkar också placering under verksamhetsförlagd utbildning, VFU, under studietiden. När du avslutar Yrkeslärarprogrammet kommer de yrkesämnen som ingår i den särskilda behörigheten att bli din ämnesbehörighet och anges i ditt examensbevis, vilket i sin tur blir de ämnen som Skolverket utfärdar legitimation i. 

Lägg därför ner mycket tid och kraft på att beskriva dina yrkeskunskaper på ett bra sätt och hitta dokument som väl styrker dina beskrivningar av yrkeskunskaperna. Börja tidigt med kartläggningen i Valda, så att du hinner både reflektera över dina yrkeskunskaper och samla in den dokumentation som behövs. 

I Yrkeslärarprogrammet ingår ingen undervisning i de yrkesämnen du ska undervisa i, yrkeskunskaperna har du med dig från ditt yrkesliv. 

Särskild behörighet till Yrkeslärarprogrammet består av kvalificerade, aktuella och relevanta yrkeskunskaper för de ämnen du vill undervisa i. Bedömning av dina yrkeskunskaper görs genom en valideringsprocess. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har fastställt kunskapskriterier för yrkesämnena. På UHR:s webbplats ser du vilka yrkesämnen som finns och de kunskapskriterier som gäller för ämnet. 

Börja i tid

Systemet Valda är öppet för kartläggning och bedömning av yrkeskunskaper från den 1 februari. Antagning.se är öppet för anmälan till programmet från den 15 mars.

För att din ansökan till Yrkeslärarprogrammet inför höstterminen 2023 ska vara komplett måste du ansöka till programmet samt påbörja din validering i Valda senast den 17 april. Du måste färdigställa din kartläggning av yrkeskunskaper för särskild behörighet i Valda senast den 24 april. Kartläggningen måste då vara komplett med alla handlingar du vill åberopa, inga kompletteringar som kommer in senare kommer att beaktas. 

Göteborgs universitet har beslutat att validering av yrkeskunskaper i relation till Yrkeslärarprogrammet endast genomförs i samband med antagning till programmet. 

Ett beslut om särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet är giltigt i två år. Om du har ett sådant beslut rekommenderar vi dig att kontakta oss för en avstämning.

Video (6:51)
Så validerar du dina yrkeskunskaper

I Universitets- och högskolerådets video här ovanför får du veta hur ditt yrke och dina yrkeskunskaper hänger ihop med de yrkesämnen som finns i gymnasieskolan. 

Grundläggande behörighet

Alla som ska studera på högskola eller universitet måste ha grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att klara av studierna. Det vanligaste sättet är genom en avslutad utbildning på gymnasienivå, men även t ex studier på folkhögskola kan ge grundläggande behörighet. Kom ihåg att registrera handlingar som visar grundläggande behörighet på antagning.se. 

Mer information om grundläggande behörighet finns på antagning.se.

Saknar du grundläggande behörighet? Läs på antagning.se om dina möjligheter att få din reella kompetens prövad.

Aktuella datum för Yrkeslärarprogrammet ht 2023

 • 1 februari: Valda öppnar för kartläggning av yrkeskunskaper
 • 15 mars: Antagning.se öppnar
 • 17 april: Antagning.se stänger
 • 17 april: Sista dag att påbörja kartläggning i Valda
 • 24 april: Valda stänger 
 • 21 juni: Sista dag att komplettera grundläggande behörighet via antagning.se
 • 12 juli: Första antagningsbeskedet 
 • 21 juli: Sista svarsdag på antagningsbesked
 • 27 juli: Andra antagningsbeskedet 

När kartläggningen är inskickad

Granskning

När du skickat in din kartläggning i Valda granskas den först av utbildningshandläggare. Under granskningen kontrollerar vi de handlingar du skickat in. I vissa fall begär vi in kompletterande handlingar. 

I vissa fall behövs ett bedömningssamtal som komplement till dina handlingar. Samtalet genomförs av utbildningshandläggaren och spelas in och bifogas till din övriga dokumentation. 

Bedömning

Kartläggningen av din yrkeserfarenhet skickas till en branschkunnig bedömare. Bedömaren har gått en särskild utbildning genom Universitets- och högskolerådet. Utifrån de kriterier som UHR fastställt bedöms om dina yrkeskunskaper motsvarar kunskapskraven. Bedömaren skriver ett utlåtande som blir universitetets underlag för beslut om särskild behörighet. 

Din yrkeskunskap bedöms utifrån:

 • Innehåll – att dina yrkeskunskaper är erfarenhetsbaserade och motsvarar behörighetskravets hela bredd. 
 • Nivå – att dina yrkeskunskaper har en nivå som visar att du kan överblicka, planera, utföra, identifiera, lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar som leder till lärande och utveckling.
 • Aktualitet - att dina yrkeskunskaper inte är för gamla så du har gått miste om den utveckling som har skett.

Beslut

Lärosätet fattar beslut om särskild behörighet. Du får besked senast i samband med ditt antagningsbesked till utbildningen. I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen till programmet och vilka yrkesämnen du i så fall bedömts vara behörig i. 

De yrkesämnen som du blir behörig i är de ämnen du kommer att göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom. Dessa yrkesämnen kommer också att framgå av ditt examensbevis, som i sin tur ligger till grund för den lärarlegitimation som Skolverket utfärdar.