Länkstig

Tommaso Milani

Om Tommaso Milani

Min forskning handlar om flerspråkighet utifrån ett samhälleligt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av mediaföreställningar om språk och dess talare eftersom dessa föreställningar är yttre markörer av identitetsförhandlingar om vilka "vi" är gentemot "dem". Min avhandling undersökte tre mediadebatter om språk i början av 2000-talet. För mig är flerspråkighet ett väldigt brett begrepp som innefattar inte bara språk utan även andra meningsskapande system (t ex kropp, musik och det visuella). Jag har i min forskning visat hur kroppar spelar en viktig meningskapande roll i queerfeministiska protester mot mainstream HBT-rörelser i Sydafrika.

Jag är redaktör (tillsammans med Susan Ehrlich, York University) för den akademiska tidsskriften Language in Society. Jag sitter i redaktionella kommitteer för följande akademiska tidsskrifter:

African Studies
Critical Discourse Studies
Discourse, Context & Media
Feminist Theory
Fórum Linguístico
Gender and Language
International Journal of Critical Diversity Studies
Journal of Homosexuality
Journal of Language and Discrimination
Journal of Language and Politics
Journal of Language and Sexuality
Journal of Multilingual Theories and Practices
Language, Culture and Society
Language Policy
Linguistic Landscape
Multilingual Margins
NORDAND – Nordiska språk som andraspråk
NORMA: International Journal for Masculinity Studies
Revista Indisciplina em Linguística Aplicada
Southern African Linguistics and Applied Language Studies
Trabalhos em Linguística Aplicada

Pågående forskningsprojekt

Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter? (VR - dnr 2018-04091)

Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg (VR - dnr 2018-01169)