Länkstig

Ylva Byrman

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ylva Byrman

Jag är intresserad av hur språk används av olika människor och hur text- och samtalsnormer traderas och förändras. I synnerhet har jag intresserat mig för yrkeslivets texter, till exempel myndighetstexter, och hur dessa texter fungerar idag och kan utvecklas i framtiden. I botten är jag språkkonsult i svenska och har tidigare utbildat yrkesskribenter och myndighetspersoner i muntlig och skriftlig framställning.

Forskning

I januari 2018 försvarade jag min doktorsavhandling om hur ekobrottsförhör genomförs och dokumenteras. Jag gjorde samtalsanalys av autentiska förhör och visade att ekobrottsutredarna behöver hitta en kompromiss-strategi för att hantera de många och ibland motsägelsefulla krav som finns i förhörs- och dokumentationsarbetet. I många andra länder finns mer strikta regler för hur förhör ska dokumenteras, men i Sverige kan individuella utredare välja om de vill ljudinspela för eller inte, och om de vill skriva dokumentationen under förhöret eller efteråt.

Just nu har jag ett projekt ihop med Andreas Nord där jag studerar arbetsplatsmöten där terminologer ska hjälpa ämnesexperter inom ett fackområde att reda ut begrepp och formulera definitioner.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser i text- och samtalsanalys och på Språkkonsultprogrammet.

Samverkan

Att samverka med det omgivande samhället – det som brukar kallas universitetets tredje uppgift – kan man göra på flera olika sätt. Jag har tidigare skrivit en populärvetenskaplig språkblogg åt Svenska Dagbladet. Numera medverkar jag istället i radioprogrammet Språket i Sveriges radio P1. I mån av tid ger jag också föreläsningar eller håller kortare uppdragskurser åt arbetsplatser och organisationer.

Men samverkan handlar inte bara om att universitetet ska popularisera och föra ut vetenskap. Minst lika viktigt är att skapa forskningssamarbeten med aktörer utanför universitet, så att utbytet blir ömsesidigt. Detta strävade jag efter i mitt avhandlingsarbete och i det nuvarande projektet om terminologers sätt att arbeta.

Nyckelord för mina forskningsintressen

rättslingvistik, textanalys, diskursanalys, myndighetsspråk, klarspråk, skrivande i yrkeslivet, språkvård, textvård, institutionella samtal, språkförändring.