Länkstig

Viktoria Strandberg

Doktorand

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Viktoria Strandberg

Doktorand i nordiska språk

Sedan februari 2023 är jag anställd som doktorand i nordiska språk. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det som Svenska Akademiens grammatik kallar fria initiala annex. Projektet handleds av Benjamin Lyngfelt, Susanna Karlsson och Gerlof Bouma.

Utbildning

  • kandidatexamen i svenska språket och tyska år 2017
  • magisterexamen i svenska språket 2019

Undervisning

Våren 2024 undervisar jag i akademiskt skrivande och i svenska som andraspråk. Jag undervisar också i svenska som andraspråk för internationell personal. Tidigare har jag undervisat i svenska som andraspråk, retorik och akademiskt skrivande vid Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Profilområden

Mitt avhandlingsarbete har flest kopplingar till Grammatikprofilen. Jag hör också till profilområdet Lexikologi, lexikografi och fraseologi.