Länkstig

Ulrica Langegård

Universitetsadjunkt

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ulrica Langegård

Ulrica Langegård sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologisk vård.

Ulricas avhandlingsprojekt syftade till att undersöka hur strålbehandling med protonterapi påverkar personer med hjärntumör - en undersökning av patientrapporterade biverkningar och hälsorelaterad livskvalitet på kort och lång sikt samt upplevelse och tillfredställelse av vården. Resultatet ligger till grund för studier där olika strategier för att förbättra patienternas hälsorelaterade livskvalitet och situation i samband med protonterapi kan undersökas.

Ulrica är anställd som adjunkt inom onkologisk vård och ingår i den vårdvetenskapliga forskargruppen ProtonCare. Hon undervisar på sjuksköterskeprogrammet samt är klinisk lärare med tillhörighet på Sahlgrenska Universitetssjukhus.