Länkstig

Eva Holmgren

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 20, hus 2
413 46 Göteborg
Postadress
Box 455
405 30 Göteborg

Om Eva Holmgren

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Fall är också en vanlig orsak till en äldre person blir inaktiv av rädsla för att falla igen.

Det centrala i Eva Holmgrens forskning är den äldre personens fysiska förmåga. Hon intresserar sig framförallt för gångförmåga, balans, fallrisk och hur den fysiska funktionen påverkar den självupplevda hälsorelaterade livskvaliten bland sköra äldre. Hon är medlem av forskargruppen FRESH, FRail Elderly Support researcH group. FRESH i sin tur är en av fem forskargrupper som utgör AGECAP. AGECAP är ett centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet. Just nu är Eva involverad i Projekt i samarbete med SU/Sahlgrenska och som ser till omhändertagandet av sköra äldre under vårdtid på sjukhus.

Fakta om Eva Holmgren Eva Holmgren föddes 1972 i Kungälv, Bohuslän. Hon utexaminerades som sjukgymnast i Umeå 2002. Hon disputerade 2010 på en avhandling om träning och identifiering av fallrisk hos äldre personer efter stroke. Sedan 2012 har hon varit knuten till Göteborgs universitet. Hon har klinisk erfarenhet som sjukgymnast/fysioterapeut inom idrottsmedicin, geriatrisk rehabilitering samt kommunal rehabilitering. Eva Holmgren är aktiv inom både undervisning och forskning vid Göteborgs Universitet.

Eva är programansvarig för Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin.

 

Länk till avhandlingen i sin helhet!

Artiklar

Olsson, E, Löfgren B, Gustafson Y, Nyberg L. “Validation of a fall risk index in stroke rehabilitation” J Stroke Cerebrovasc Dis. 2005 Jan-Feb;14(1):23-28.

Holmgren E, Lindström B, Gosman-Hedström G, Nyberg L, Wester P. ”What is the Benefit of a High Intensive Exercise Program after Stroke? - A Randomized Controlled Trial” Adv Phys Ther. 2010;12(3):115-124.

Holmgren E, Gosman-Hedström G, Lindström B, Wester P. “What is the benefit of a High Intensive Exercise Program on Health–Related Quality of Life and Depression after stroke? – A randomized controlled trial” Adv Phys Ther. 2010;12(3): 125-133.