Länkstig

William Illsley

Forskningsdatarådgivare

Svensk Nationell Datatjänst,
SND
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 468
40530 Göteborg

Om William Illsley

William är arkeolog och doktorand som studerar de digitala metoder som allmänheten möter den historiska miljön. Han fick sin BA i arkeologi från University of Sheffield och en MA i förhistorisk arkeologi från Durham University. Han arbetade tidigare som arkeolog i Storbritannien och har också samarbetat både i forskning och pedagogiskt sammanhang med en bioarkaeologisk fältskola i Rumänien. Hans forskningsintressen inkluderar förhistorien på Balkan och Nordeuropa, digitala tillämpningar i arv och kulturstudier samt offentlig arkeologi.

Som en del av CHEurope-projektet är han antagen som doktorand vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet med Mats Malm som handledare. Hans projekt har formen av en sammanläggningsavhandling som kritiskt behandlar tillgängligheten för de digitala mekanismerna som är involverade i att kommunicera kulturarv. Den största delen av projektet är en utredning om Göteborgs stadshistoriska miljö och dess digitala rekonstruktion på Göteborgs stadsmuseum. Denna kompletteras med en jämförande bedömning av svenska och engelska kulturarvsregister och en analys av sociologin för dessa med Bruno Latours aktör-nätverksteori.