Länkstig

Alexandra Herlitz

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D225
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Alexandra Herlitz

Fil dr Alexandra Herlitz är universitetslektor i Konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskningsnätverk och organisationer

Alexandra Herlitz har sedan 2014 medverkat som forskare i det tvärvetenskapliga Aroseniusprojektet som förvaltas av Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.

Sedan 2014 har hon varit medlem i det mångvetenskapliga och fakultetsforskningsforum Tidigmoderna seminariet. Sedan januari 2019 har hon varit medlem i Barockakademin.

År 2017 blev hon invald i Zornakademien som korresponderande ledamot.

År 2021 blev hon invald som representant för Sverige i den internationella organisationen Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA).

Alexandra Herlitz intresserar sig för barnboksbilder och var från 2008-2018 styrelsemedlem i Barnboksbildens vänner. Hon ingår även i nätverket BiG - Barnkulturforskning i Göteborg.

Bakgrund

Alexandra Herlitz studerade Konst- och bildvetenskap, Germanistik (Tyska, språk- och litteraturvetenskap) och Skandinavistik vid Universität Stuttgart, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universität Hamburg och Göteborgs universitet. Herlitz disputerade 2013 med sin avhandling Grez-sur-Loing revisited. The international artists' colony in a different light (Makadam förlag) på Göteborgs universitet.

Herlitz har mångårig arbetserfarenhet som museipedagog vid Göteborgs konstmuseum.

Intresseområden

  • Critical historiography
  • Det sena 1800-talets konst och konsthistorieskrivning (främst nordisk konst)
  • Konst och nationell identitet
  • Konsthistoriska beröringspunkter mellan Norden och Tyskland
  • Konstnärskolonier
  • Konstsociologi
  • Konsthantverk
  • Konstpedagogik

Undervisning

Alexandra Herlitz undervisar i konst- och bildvetenskap på grund- och avancerad nivå, samt på Scandinavian Studies.

Aktuella projekt

Konsthistoriepodden

Sedan sommaren 2020 gör Alexandra Herlitz tillsammans med Alexandra Fried en populärvetenskaplig podcast med fokus på ett konstverk per avsnitt. Läs mer: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//popularvetenskaplig-podd-om-konsthistoria-sands-i-sommar.cid1688649

Konsthistoriepodden finns överallt där det finns poddar och här

Konsthistoriepodden på instagram

Konsthistoriepodden på facebook

Nätverkande mecenater. En digital kartläggning av konstfrämjande, sociala nätverk och Göteborgs konkurrenskraftiga konstscen under 1800-talets sista decennier genom paret Fürstenbergs brevsamling

Projektets syfte är att undersöka krafterna bakom skapandet av en konkurrenskraftig konst- och kulturscen i den expansiva industri- och handelsstaden Göteborg i slutet av 1800-talet. Ingången till denna kartläggning och undersökning är mecenatparet Pontus (1827–1902) och Göthilda Fürstenberg (née Magnus, 1837–1901) och deras brevsamling.

Paret Fürstenberg är välkänt för sin konstsamling som nuförtiden visas på Göteborgs konstmuseum. Redan på sin tid var denna nationellt hyllad och närmast paradigmatisk som förebild för andra svenska samlare, och klassificeras nu som en av de viktigaste samlingarna av skandinavisk konst i världen. Denna konstsamling är det mest kända arvet som Fürstenbergs lämnade till eftervärlden, men inte det enda. Under en intensiv period på drygt tjugo år (1880–1902), som detta projekt kommer att fokusera på, främjade de konstscenen och kulturlivet i sin hemstad på olika sätt. Effekterna av parets kulturpolitiska verksamhet manifesterar sig i inrättandet av kulturinstitutioner som en lokal konsthögskola och konstmuseum, donationer till staden och olika museer i landet, lokala uppdrag till renommerade konstnärer samt stadsplanering.

I sin samtid var de med sitt breda engagemang i konst- och kulturfrämjande inte ensamma i Göteborg, utan ingick i ett nätverk av likasinnade som enades i sina ambitioner att skapa ett kulturellt kapital som passade den under 1800-talet framväxta storstaden Göteborg. Fürstenbergs hade liksom andra mecenater i deras nätverk en stark position gällande kulturfrågor i stadens “innersta krets”, som bestod av stadsfullmäktige, judiska handelsmän och brittiska entreprenörer som med ett starkt personligt engagemang och frikostighet skötte den rika handelsstadens framväxt i industrialiseringens och expansionens kölvatten.

Sammanfattningsvis ska det föreliggande forskningsprojekt generera resultat på flera nivåer. Projektet ska ge oss nya kunskaper om två centrala kulturpersonligheter som kom att påverka stadens konst- och kulturliv på ett väsentligt och varaktigt sätt. På ett mera övergripande plan ska forskningen ge oss insyn i etableringen av en ny och expansiv lokal konst- och kulturscen i Göteborg, som lyckades att utmana konst- och kulturscenen i huvudstaden med dess traditionella strukturer och rigida hierarkier.

Scandinavian Art and Art History

Tillsammans med universitetslektor Alexandra Fried arbetar Alexandra Herlitz på ett engelskspråkigt översiktsverk om den skandinaviska konsten och dess konsthistoria. Utanför de skandinaviska länderna finns ett stort intresse för regionens konst, dock är tillgången till kunskap ytterst begränsad om man inte behärskar något av de skandinaviska språken. Samtidigt har 1800-talets nationalistiska konsthistorieskrivning satt sin prägel på bilden av Skandinaviens konst och föreställningar och myter om den har skapats inom och utanför Norden. En ny publikation ska överskådligt redogöra för Skandinaviens konst och dess historia, samtidigt som den ska innehålla fördjupande nedslag i teman som anses som väsentliga för förståelsen av skandinaviska aspekter och den specifika historieskrivningen. Genom att sammanställa och diskutera den nyare konstvetenskapliga forskningen som har producerats i Skandinavien, ska en förlegad bild av regionens konsthistoria utomlands aktualiseras.

I media

Kulturnytt i P1: "Grez-sur-Loingkolonin mytifierad"

Recension av Tomas Björk i Respons, 2/2014: "Nermontering av nationellt präglad konsthistoria"

Recension av Inger Littberger Caisou-Rousseau i Nordica, 2014: "Konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i nytt ljus"

Intervju i Humanisten, sommaren 2014, "En mytifierad by"

Bokanmälan i Antik & Auktion, 5/2014, "Inte fullt så idylliskt"

Intervju i Scenkonstguiden: "Grez-sur-Loing, en utopi?"

Intervju i Göteborg Direkt, "Dolda Carl Larsson-skatten i Göteborg"

Dagens Nyheter, 16/2 2019, Waldemarsudde visar kärlek, mildhet och silverljus i Grez

Intervju i P1 Kultur, 18/2 2019, Ny utställning om konstnärsgemenskapen i Grez-sur-Loing

Intervju i Dagens ETC, 7/12 2020, Konstpodd utan pladder

Intervju i GU Journalen, #1, mars 2021, Bakom varje konstverk finns en historia

Intervju om Konsthistoriepodden i P4 Göteborg (1:39:35 -1:53:30), 25 augusti 2021, https://sverigesradio.se/avsnitt/1772837