Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexandra Herlitz

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2236A
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Alexandra Herlitz

Fil dr Alexandra Herlitz är universitetslektor i Konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskningsnätverk och organisationer

Alexandra Herlitz har sedan 2014 medverkat som forskare i det tvärvetenskapliga Aroseniusprojektet som förvaltas av Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.

Sedan 2014 har hon varit medlem i det mångvetenskapliga och fakultetsforskningsforum Tidigmoderna seminariet. Sedan januari 2019 har hon varit medlem i Barockakademin.

År 2017 blev hon invald i Zornakademien som korresponderande ledamot.

Alexandra Herlitz intresserar sig för barnboksbilder och var från 2008-2018 styrelsemedlem i Barnboksbildens vänner. Hon ingår även i nätverket BiG - Barnkulturforskning i Göteborg.

Bakgrund

Alexandra Herlitz studerade Konst- och bildvetenskap, Germanistik (Tyska, språk- och litteraturvetenskap) och Skandinavistik vid Universität Stuttgart, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universität Hamburg och Göteborgs universitet. Herlitz disputerade 2013 med sin avhandling Grez-sur-Loing revisited. The international artists' colony in a different light (Makadam förlag) på Göteborgs universitet.

Herlitz har mångårig arbetserfarenhet som museipedagog vid Göteborgs konstmuseum.

Intresseområden

  • Critical historiography
  • Det sena 1800-talets konst och konsthistorieskrivning (främst nordisk konst)
  • Konst och nationell identitet
  • Konsthistoriska beröringspunkter mellan Norden och Tyskland
  • Konstnärskolonier
  • Konstsociologi
  • Konsthantverk
  • Konstpedagogik

Undervisning

Alexandra Herlitz undervisar i konst- och bildvetenskap på grund- och avancerad nivå, samt på Scandinavian Studies.

Aktuella projekt

Konsthistoriepodden

Under sommaren 2020 gör Alexandra Herlitz tillsammans med Alexandra Fried en populärvetenskaplig podcast med fokus på ett konstverk per avsnitt. Läs mer: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//popularveten…

Konsthistoriepodden finns överallt där det finns poddar och här

Konsthistoriepodden på instagram

Konsthistoriepodden på facebook

Paret Fürstenbergs roll som samlare, mecenater och aktörer på 1800-talets konstarenor

Det är svårt att undgå den signifikanta rollen som Göteborgsgrosshandlaren Pontus Fürstenberg har fått som mecenat och konstsamlare i Konstnärsförbundets konsthistoria. Tidigare har skrivits om paret Fürstenberg och deras samling, men i detta forskningsprojekt fokuseras på sociala kontexter inom vilka paret Fürstenbergs samlande och mecenatskap utspelades. Fokus läggs både på den affärsmässiga och vänskapliga dubbelrollen gentemot konstnärerna, som på Fürstenbergs roll i Sveriges och Nordens samtida kulturliv med dess olika aktörer och arenor. Då tidigare forskning har ställt Pontus Fürstenberg i centrum, vill jag bl.a. belysa Göthilda Fürstenbergs part i parets konstsamlande och mecenatskap.

Scandinavian Art and Art History

Tillsammans med universitetslektor Alexandra Fried arbetar Alexandra Herlitz på ett engelskspråkigt översiktsverk om den skandinaviska konsten och dess konsthistoria. Utanför de skandinaviska länderna finns ett stort intresse för regionens konst, dock är tillgången till kunskap ytterst begränsad om man inte behärskar något av de skandinaviska språken. Samtidigt har 1800-talets nationalistiska konsthistorieskrivning satt sin prägel på bilden av Skandinaviens konst och föreställningar och myter om den har skapats inom och utanför Norden. En ny publikation ska överskådligt redogöra för Skandinaviens konst och dess historia, samtidigt som den ska innehålla fördjupande nedslag i teman som anses som väsentliga för förståelsen av skandinaviska aspekter och den specifika historieskrivningen. Genom att sammanställa och diskutera den nyare konstvetenskapliga forskningen som har producerats i Skandinavien, ska en förlegad bild av regionens konsthistoria utomlands aktualiseras.

I media

Kulturnytt i P1: "Grez-sur-Loingkolonin mytifierad"

Recension av Tomas Björk i Respons, 2/2014: "Nermontering av nationellt präglad konsthistoria"

Recension av Inger Littberger Caisou-Rousseau i Nordica, 2014: "Konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i nytt ljus"

Intervju i Humanisten, sommaren 2014, "En mytifierad by"

Bokanmälan i Antik & Auktion, 5/2014, "Inte fullt så idylliskt"

Intervju i Scenkonstguiden: "Grez-sur-Loing, en utopi?"

Intervju i Göteborg Direkt, "Dolda Carl Larsson-skatten i Göteborg"

Dagens Nyheter, 16/2 2019, Waldemarsudde visar kärlek, mildhet och silverljus i Grez

Intervju i P1 Kultur, 18/2 2019, Ny utställning om konstnärsgemenskapen i Grez-sur-Loing

Intervju i Dagens ETC, 7/12 2020, Konstpodd utan pladder

Intervju i GU Journalen, #1, mars 2021, Bakom varje konstverk finns en historia