Bild
Bilden visar en gammal man med en mobiltelefon.
Foto: Canva
Länkstig

UGU-LIFE - Inlärning senare i livet: Från beskrivning och prediktion till prevention och intervention

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2024 - 2031
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Människor måste lära sig nya färdigheter under hela livet för att upprätthålla social delaktighet, självständighet och hälsa. Äldre människor står inför unika inlärningsutmaningar, men skillnader mellan äldre personer förstås bäst i ett livslängdsperspektiv eftersom inlärning i barndomen förbereder för senare lärande. I detta program studerar vi inlärning hos äldre vuxna i kontexten av deras erfarenheter under barndomen och deras genetiska förutsättningar. Syftet är att identifiera faktorer i barndomen som förutsäger livslång inlärningsförmåga, kartlägga de utmaningar som äldre vuxna står inför och identifiera äldre som kämpar med inlärning. Med denna kunskap kommer vi senare i programmet att utveckla interventioner som syftar till att underlätta lärande för äldre människor.