Bild
Old man sitting on a street bench.
Foto: Pexels
Länkstig

HEAT: Värmestress i utomhusmiljöer - Stadsplanering med hänsyn till de äldre idag och i ett framtida varmare klimat

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

En bra stadsplanering är viktig för att säkerställa att medborgarna i tätorter skyddas från värme stress, särskilt med tanke på att vi går mot ett allt varmare klimat där värmeböljor blir vanligare och mer intensiva. Framför allt den äldre delen av befolkningen är utsatta för värmerelaterade risker, både för att deras redan existerande medicinska problem kan förvärras och för att deras sociala miljö sannolikt gör dem mer sårbara för isolering. Det är därför viktigt att ta hänsyn till äldres behov när vi anpassar våra städer till dagens klimat och de klimatförändringar som förutspås att ske i framtiden.

Detta fyraåriga projekt syftar till att undersöka hur varmt väder och värmeböljor - idag och i framtiden - påverkar den äldre befolkningen i Sverige, samt till att kommunicera hur välplanerade stadsmiljöer kan minska värmerelaterade hälsorisker och öka välbefinnandet. En viktig del i projektet är det nära samarbetet med intressenter och civilsamhället genom fältstudier, workshops och fokusgrupper.

I det här tvärvetenskapliga projektet kommer experter från en rad olika forskningsområden som stadsklimatologi, epidemiologi, arkitektur, psykologi och arbetsmedicin att arbeta mot ett gemensamt mål för att skapa bra, attraktiva, klimatanpassade utomhusmiljöer så att de äldre – och egentligen alla människor – klarar av värmen i städerna.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, Högskolan i Jönköping och Lunds universitet.