Länkstig

Lotta Johansson

Universitetslektor, adjungerad

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lotta Johansson

Om Lotta Johansson Lotta Johansson är universitetslektor vid institutionen och undervisar framför allt i specialistutbildningen med inriktning mot intensivvård men även i grundutbildningen. Hon är sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och har drygt 15 års erfarenhet av kliniskt arbete som specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska sjukhuset (SU), Göteborg. Forskning Lotta forskar inom områdena fysisk vårdmiljö och intensivvård. Hennes forskning inom vårdmiljö är framför allt inriktad mot ljud och buller inom högteknologiska miljöer. Inom intensivvård ligger fokus på utskrivningsprocessen och gapet mellan intensivvård och nästa vårdinstans. Forskningsgrupp Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd/ACCT Forskar gruppen Vårdmiljö Undervisning Intensivvård/postoperativ vård, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (grund – och avancerad nivå), vetenskaplig metod, kvalitativ metod, handledning av studentuppsatser (grund- avancerad och masternivå). Klinisk verksamhet Lotta har lång erfarenhet av kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska. Hon har en tjänst på SU och arbetar fortfarande viss tid på en allmän intensivvårdsavdelning, men då framför allt med forsknings- och utvecklingsarbete.