Länkstig

Inga Tidefors

Professor emeritus

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Inga Tidefors

Bakgrund

Disputerade 2002 på en avhandling om män dömda för sexuella övergrepp mot barn. Blev docent 2010 och innehar ett lektorat i sexologi.

Blev legitimerad psykolog 1976 och legitimerad psykoterapeut 1986. Arbetade under drygt 20 år kliniskt inom kriminalvården med vuxna dömda för sexuella övergrepp. Fungerat som vetenskaplig handledare för Tunagårdens (SiS-institution) kunskapsprojekt om unga förövare av sexuella övergrepp. Har också handlett ett gruppterapiprojekt för män dömda till rättspsykiatrisk vård för sexuella övergrepp dels mot barn, dels mot annan vuxen vid den rättspsykiatriska kliniken i Växjö. Handleder också åklagare i Göteborg i deras utredningar vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn.

Undervisning

Ansvarig för kurserna i psykologi med inriktning mot sexologi samt för kvalitativ metodik på avancerad nivå. Handleder studenter och doktorander.

Forskning

Huvudsakliga forskningsområdet rör psykologiska aspekter hos såväl vuxna som unga som har begått sexuella övergrepp.

Pågående forskning

  • Ingår i ett forskningsprojekt, finansierat av Vårdal Institutet, där interventioner prövas med syfte att utarbeta specifika metoder för att främja psykospatienters återhämtning och möjligheter till inflytande och delaktighet i vården.
  • Ingår också i ett forskningsprojekt ”Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar: Utvärdering av ’Mammagrupper’, ’Pappagrupper’ och ’Barngrupper’”. Projektet sker i samarbetet med FoU Sjuhärad Välfärd och Utväg Södra Älvsborg och finansieras av Brottsofferfonden.
  • Är ansvarig för forskningsprojektet ”Präster och pastorers möte med offer för sexuella övergrepp – Sett ur ett genusperspektiv”, finansierat av Vetenskaps Rådet.
  • Samordnar en forskargrupp som bedriver psykologisk forskning i kliniska miljöer.

Valda publikationer

Tidefors, I., & Strand, J. Life history interviews with eleven boys diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder who had sexually offended: A sad storyline. Journal of Trauma & Dissociation (in press).

Rudolfsson, L., & Tidefors, I. Sexual Abuse and the Christian Congregation: The Role of Gender in Pastoral Care for Victims. Pastoral Psychology. First published on: 14 September 2011 (iFirst).

Strand, J., & Tidefors, I. “If you’re not safe anywhere, you turn it inside yourself”: Narratives about childhood experiences told by twelve individuals diagnosed with psychosis. Journal of Psychosis - Psychological, Social and Integrative Approaches. First published on: 26 June 2011 (iFirst).

Tidefors, I., & Olin, E. A need for ‘‘good eyes’’: Experiences told by patients diagnosed with psychosis. Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, First published on: 13 January 2011 (iFirst).

Tidefors, I. (2011). “State of Mind” regarding attachment in a group of 45 adolescents who have sexually offended. In: Lauren E. Hynes (ed) ©2011 Sexual Abuse: Types, Signs and Treatments (chapter 11). ISBN: 978-1-61209-611-7. Nova Science Publishers, Inc.

Tidefors I. (2010). ”Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än”. Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Tidefors, I. (2010). Anknytning och sexualitet. I C. Löfgren Mårtensson & P-O Lundberg (red.), Sexologi. (ss. 81-85) Stockholm: Liber.