Länkstig

Mikaela Magnusson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Mikaela Magnusson

Biografi

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå i rättspsykologi och är delad kursledare för kurserna Rättspsykologi (30 hp) och Legal psychology: Current research (15 hp). Jag undervisar även om förhörsmetodik och rättspsykologi på polisprogrammet samt kandidatprogrammet i polisiärt arbete vid Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås.

Jag handleder kandidat och masteruppsatser i psykologi. Om du vill skriva uppsats inom något av mina forskningsområden kan du kontakta mig via e-mail med en förfrågan om handledarskap.

Forskningsområde

Rättspsykologi, minnespsykologi, utvecklingspsykologi

Min forskning riktar främst in sig på förhörsmetodik med barn och vuxna, vittnespsykologi, utredningspsykologi, sexualbrott mot barn, brott i nära relation, och beslutsfattande i rättsliga sammanhang.

Jag har tilldelats flera pris för min forskning om polisförhör med förskolebarn, bland annat "the PhD Award" av the European Association of Psychology and Law och "Årets avhandling" av Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Du kan läsa mer om dessa studier här.

Pågående forskning

Barnfridsbrottet: Barns röster och den rättsliga hanteringen av ärenden där barn bevittnat brott mellan närstående. Projektet finansieras av Brottsofferfonden (2022-2024). Projektledare: Mikaela Magnusson. Medarbetare: Malin Joleby, Johanna Thulin. Huvudman: Linköpings Universitet.

Barnförhör med bildstöd - för barn i behov av kommunikativt stöd. Projektet finansieras av Brottsofferfonden (2023-2026). Projektledare: Sara Landström. Medarbetare: Mikaela Magnusson.