Länkstig

Emelie Ernberg

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Emelie Ernberg

Bakgrund

  • Filosofie kandidatexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet 2012.
  • Filosofie masterexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet 2014.
  • Har arbetat som biträdande forskare vid Göteborgs Universitet fram tills hösten 2014.
  • Doktorand sedan hösten 2014.
  • Filosofie licentiatexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet 2016.
  • Filosofie doktorsexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet 2018.

Forskningsintresse

Jag är intresserad av barns minne och vittnesmål, barnförhör, förhör med målsäganden och vittnen, olika påverkansfaktorer på minnet samt juridiskt beslutsfattande.

Jag är medlem i forskningsgruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP).

Pågående forskning

Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör. Projekt finansierat av Brottsofferfonden.Medarbetare: Emelie Ernberg (Projektledare), Sara Landström.

Självintervjun: Ett sätt att förbättra vittnesmål för personer med svenska som andraspråk. Projekt finansierat av Brottsofferfonden. Medarbetare: Erik Mac Giolla (Projektledare), Emelie Ernberg.

Undervisning

Jag undervisar främst i rättspsykologi på grund- och avancerad nivå. Jag undervisar också i kvalitativ metod på Masterprogrammet i psykologisk vetenskap, samt i utvecklingspsykologi. Jag handleder även uppsatser på grund- och avancerad nivå.