Länkstig

Sara Landström

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Landström

Bakgrund

Undervisning

Jag undervisar främst inom ämnet rättspsykologi och är kursledare för kurserna Rättspsykologi (30hp) och Rättspsykologi i praktiken (15hp). Jag undervisar även på forskarutbildningen och handleder studerande på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är rättspsykologi i allmänhet, med särskilt fokus på tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, skuldbeläggande av sexualbrottsoffer, sexuella övergrepp mot barn, samt intervju- och förhörsmetodik. År 2021 tilldelades jag Birger Karlssons vetenskapspris av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) för min forskning om barns vittnesmål och barnförhörsmetodik.

Videofilmade föreläsningar och forskarfilmer:

Medverkan i podcasts: