Länkstig

Sara Landström

Professor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Landström

Bakgrund

Undervisning

Jag undervisar främst inom ämnet rättspsykologi och är kursledare för kurserna Rättspsykologi (30hp) och Rättspsykologi i praktiken (15hp). Jag undervisar även på forskarutbildningen och handleder studerande på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är rättspsykologi i allmänhet, med särskilt fokus på tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, skuldbeläggande av sexualbrottsoffer, sexuella övergrepp mot barn, samt intervju- och förhörsmetodik. År 2021 tilldelades jag Birger Karlssons vetenskapspris av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) för min forskning om barns vittnesmål och barnförhörsmetodik.

Videofilmade föreläsningar och forskarfilmer:

Medverkan i podcasts:

Pågående forskning

Barnförhör med bildstöd – för barn i behov av kommunikativt stöd

Projektet som finansieras av Brottsoffermyndigheten ämnar undersöka om barn som behöver extra språkligt stöd skulle kunna få bättre förutsättningar under barnförhör med hjälp av bildstöd. Projektet består av studier om barns förståelse av bilder som kommunikationsmedel, effekter av bildstöd på detaljrikedom och korrekthet av barns utsagor och rättsaktörers synpunkter kring användningen av bildstöd i barnförhör.