Länkstig

Sara Landström

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Landström

Bakgrund

Undervisning

Jag undervisar främst inom ämnet rättspsykologi och är kursledare för kurserna Rättspsykologi (30hp) och Rättspsykologi i praktiken (15hp). Jag undervisar även på forskarutbildningen och handleder studerande på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå.

Videofilmade föreläsningar och forskarfilmer:

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är rättspsykologi i allmänhet, med särskilt fokus på tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, skuldbeläggande av sexualbrottsoffer, sexuella övergrepp mot barn, samt intervju- och förhörsmetodik.

Pågående forskning

Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör. Treårigt projekt (Brottsofferfonden). Projektledare: Emelie Ernberg. Medarbetare: Sara Landström & Mikaela Magnusson.

Kommer du ihåg det som aldrig hände? Falska minnen för enstaka och upprepade händelser. Treårigt projekt (European Commission). Doktorand: Bruna Ferreira Da Silva Calado. Projektledare: Sara Landström, Timothy Luke & Henry Otgaar.

Barn offer för sexualbrott på nätet - Orsaker, skeenden och konsekvenser. Treårigt projekt (Brottsoffermyndigheten). Projektledare: Carolina Lunde. Doktorand: Malin Joleby. Medarbetare: Sara Landström, Linda Jonsson, & Carl Göran Svedin.