Länkstig

Mathilda Forsby

Doktorand

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Mathilda Forsby

Jag är legitimerad dietist med en magisterexamen i klinisk nutrition från Göteborgs universitet och är anställd som doktorand på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition i Hanna Augustins grupp. Innan antagningen som doktorand arbetade jag som klinisk dietist med inriktning huvudsakligen inom pediatrisk nutrition och diabetes på Södra Älvsborgs sjukhus.

Forskning

Fokuset i mitt doktorandprojekt är att studera näringsintag från mat, berikade livsmedel och kosttillskott under graviditet. Jag arbetar med data från den svenska populationsbaserade graviditetskohorten GraviD och studien PREDIN (Pregnancy and Vitamin D Intervention). PREDIN är en randomiserad kontrollerad studie som pågår inom mödrahälsovården i Göteborg där gravida screenas för risk för D-vitaminbrist med hjälp av ett screeningverktyg som innehåller fem korta frågor. De med hög risk för D-vitaminbrist randomiseras till att få D-vitamintillskott med 20 eller 40 µg/dag eller vanlig vård.

Pågående projekt

Utöver forskning om näringsintag under graviditet medverkar jag i studien iNDIGO (new Nordic DIet in women with GestatiOnal diabetes mellitus) som leds av Anna Winkvist. iNDIGO är en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekten av den Nya Nordiska kosten på blodsockerkontroll jämfört med vanlig vård bland individer som utvecklar graviditetsdiabetes.

Undervisning

Jag undervisar på Dietistprogrammet främst under kursen DIP210, Nutrition 2.