Länkstig

Jenny van Odijk

Universitetslektor/dietist

Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Jenny van Odijk

Jenny van Odijk är medicine doktor i klinisk nutrition med inriktning mot allergi. Hon har en kombinationstjänst som universitetslektor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition samt överdietist inom lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning

Jenny van Odijks avhandlingsarbete och tidigare forskning har främst handlat om utveckling, bedömning och behandling av jordnötsallergier hos barn och vuxna samt studier kring kostintroduktion hos det lilla barnet.

Under senare år har hennes forskningsarbetet framförallt berört hur man optimalt kan utreda och behandla födoämnesöverkänslighet hos vuxna patienter.

Tillsammans med Krefting Research Center har kartläggningar studerats inom populationsbaserade kohorter för undersöka förekomsten av histaminöverkänslighet i befolkningen och bland personer med astma. Forskningsgruppen arbetar även med kliniska studier för att undersöka histaminöverkänslighet kopplat till kostintag, atopi och nivåer av Diaminoxidas (DAO) hos patienter.

Tillsammans med KOL-centrum genomförs studier kring betydelsen av kost och kroppsammansättning hos personer med KOLsjukdom. Jenny är biträdande handledare för en doktorand inom Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Medarbetare: Adina Pascu Linda Ekerljung Helen Lindqvist Lowie Vanfleteren

Undervisning och handledning

Jenny van Odijk deltar i undervisning på dietistprogrammet, framförallt under tredje läsåret samt under det fjärde påbyggnadsåret.

Jenny har ansvar för kursen Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna som är en distanskurs på 7,5 HP

Utvalda publikationer

Minter M, Augustin H, van Odijk J*, Vanfleteren LEGW. Gender Differences in Vitamin D Status and Determinants of Vitamin D Insufficiency in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nutrients. 2023 Jan 13;15(2):426.

Jenny van Odijk, Adina Weisheit, Monica Arvidsson, Nicolae Miron, Bright Nwaru, Linda Ekerljung. The Use of DAO as a Marker for Histamine Intolerance: Measurements and Determinants in a Large Random Population-Based Survey. Nutrients 2023;15(13):2887.

Amberntsson A, Carlson Kjellberg E, van Odijk J, Mikkelsen A, Bärebring L, Augustin H. Atopic heredity modifies the association between maternal vitamin D status in pregnancy and the risk of atopic disease in childhood: an observational study. Nutr J. 2022 May 17;21(1):32.

van Odijk J, Rentzos G. Is DAO in serum affected by food challenge with histamine rich meal?  JACI Global. 2023. Published online: March 21, 2023.

van Odijk J , Lindqvist H.L.Milk-and wheat protein drinks for double blind placebo controlled food challenge in adults: a simple tool for diagnosis. Clin Transl Allergy 2019; 9:46

van Odijk J, Sjölander S, Brostedt P, Borres MP, Englund H. High frequency of IgE sensitization towards kiwi seed storage proteins among peanut allergic individuals also reporting allergy to kiwi. . Clin Mol Allergy. 2017 Nov 1;15:18

Nilsson C, Brostedt P, Hidman J, van Odijk J, Borres MP, Sjölander S, Englund H.Recognition pattern of kiwi seed storage proteins in kiwifruit-allergic children. Pediatr Allergy Immunol. 2015 Dec;26(8):817-20.

Rentzos G, Lundberg V, Lundqvist C, Rodrigues R, van Odijk J, Lundell AC, Pullerits T, Telemo EUse of a basophil activation test as a complementary diagnostic tool in thediagnosis of severe peanut allergy in adults. .Clin Transl Allergy. 2015 Jun 11;5:22.