Länkstig

Jenny van Odijk

Universitetslektor/dietist

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Jenny van Odijk

Jenny van Odijk är medicine doktor i klinisk nutrition med inriktning mot allergi. Hon har en kombinationstjänst som universitetslektor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition samt överdietist inom lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning

Jenny van Odijks avhandlingsarbete och tidigare forskning har främst handlat om utveckling, bedömning och behandling av jordnötsallergier hos barn och vuxna samt studier kring kostintroduktion hos det lilla barnet.

Under senare år har hennes forskningsarbetet framförallt berört hur man optimalt kan utreda och behandla födoämnesöverkänslighet hos vuxna patienter.

Tillsammans med Krefting Research Center pågår kartläggning att inom populationsbaserade kohorter undersöka förekomsten av histaminöverkänslighet i befolkningen och bland astmatiker. Forskningsgruppen planerar även kliniska studier för att undersöka histaminöverkänslighet kopplat till kostintag, atopi och nivåer av Diaminoxidas hos patienter vid Allergimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medarbetare: Adina Pascu Linda Ekerljung Monica Arvidsson Helen Lindqvist

Undervisning och handledning

Jenny van Odijk deltar i undervisning på dietistprogrammet, framförallt under tredje läsåret samt under det fjärde påbyggnadsåret.

Jenny har ansvar för kurserna Mat vid fetma och Geriatrisk Nutrition, som är fristående kurser som kan väljas under programmets fjärde år. Under året planeras en fristående kurs i födoämnesöverkänslighet, som Jenny skall ha kursansvar för från och med 2020.

Inom ramen för dietistprogrammets fjärde år handleder Jenny i uppsats kring D-vitamin status hos patienter med KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Hon är också biträdande handledare för en specialistläkare, som är doktorand inom avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Utvalda publikationer

Milk-and wheat protein drinks for double blind placebo controlled food challenge in adults: a simple tool for diagnosis. van Odijk J , Lindqvist H.L. Clin Transl Allergy 2019; 9:46

High frequency of IgE sensitization towards kiwi seed storage proteins among peanut allergic individuals also reporting allergy to kiwi. van Odijk J, Sjölander S, Brostedt P, Borres MP, Englund H. Clin Mol Allergy. 2017 Nov 1;15:18

Recognition pattern of kiwi seed storage proteins in kiwifruit-allergic children. Nilsson C, Brostedt P, Hidman J, van Odijk J, Borres MP, Sjölander S, Englund H.Pediatr Allergy Immunol. 2015 Dec;26(8):817-20.

Use of a basophil activation test as a complementary diagnostic tool in thediagnosis of severe peanut allergy in adults. Rentzos G, Lundberg V, Lundqvist C, Rodrigues R, van Odijk J, Lundell AC, Pullerits T, Telemo E.Clin Transl Allergy. 2015 Jun 11;5:22.