Länkstig

D-vitaminintag – strategier för hälsa och klimat

Forskningsprojekt
Pågående forskning

Finansiär
FORMAS

Kort beskrivning

Klimatförändringar är ett globalt hot och livsmedelsproduktionen har utsetts till den enskilt största bidragande orsaken. Övergång till en mer växtbaserad kost med lägre klimatpåverkan är däför högst motiverad. För D-vitamin försämrar en sådan övergång dock möjligheten till ett adekvat intag i Sverige, eftersom D-vitamin finns i fisk och berikade mejeriprodukter med relativt hög klimatpåverkan. För att öka D-vitaminintaget utökades nyligen den obligatoriska berikningen i Sverige med högre innehåll och fler berikade livsmedel. Inom projektet kommer vi nuundersöka om ett hållbart och adekvat intag av D-vitamin kan uppnås med den nuvarande berikningen.

Klimatförändringar är ett globalt hot och livsmedelsproduktionen har utsetts till den enskilt största bidragande orsaken. Övergång till en mer växtbaserad kost med lägre klimatpåverkan är däför högst motiverad. För D-vitamin försämrar en sådan övergång dock möjligheten till ett adekvat intag i Sverige, eftersom D-vitamin finns i fisk och berikade mejeriprodukter med relativt hög klimatpåverkan. För att öka D-vitaminintaget utökades nyligen den obligatoriska berikningen i Sverige med högre innehåll och fler berikade livsmedel. Det är inte känt om ett hållbart och adekvat intag av D-vitamin kan uppnås med den nuvarande berikningen.

Syften

Hos vuxna i Sverige, och hos de känsliga grupperna gravida, ungdomar och barn, vill vi

  1. utforska hur ett adekvat D-vitaminintag kan uppnås i kost med låg klimatpåverkan, och
  2. fastställa behovet och mervärdet av att berika ytterligare livsmedel med D-vitamin för att uppnå jämlik hälsa och minskad klimatpåverkan.

Genomförande:

Kostdata från stora befintliga svenska befolkningsbaserade kohorter, som täcker de flesta åldrar, kommer att kopplas till en svensk matklimatdatabas med livscykelanalys av livsmedels klimatpåverkan. Hur ett tillräckligt D-vitaminintag kan erhållas i koster med låg klimatpåverkan kommer utforskas genom linjär programmering. Analyser av 25-hydroxyvitamin D i blod möjliggör ytterligare utvärdering av nuvarande berikning. Projektet kommer att ge viktig kunskap om strategier för hur vi når tillräckligt D-vitaminintag på ett hållbart sätt.

Artiklar och publikationer

Artikel i tidningen Extrakt