Länkstig

Daniel Rydbeck

Doktorand

Avd för
kirurgi
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Daniel Rydbeck

Jag är specialistläkare i kirurgi med inriktning mot kolorektal kirurgi, och arbetar på kolorektalsektionen på Östra Sjukhuset.

Sedan april 2020 är jag doktorand på Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, och verksam inom forskargruppen SSORG (Scandinavian Surgical Outcomes Research Group). Huvudhandledare är professor Eva Angenete, och bihandledare är professor Eva Haglind och docent David Bock.

Forskningsområde: Kolorektal cancer

I ett projekt studerar vi icke-operativ behandling av rektalcancer i en nationell prospektiv multicenter studie, hos patienter som får mycket bra behandlingseffekt av förbehandling med strålning, så kallad watch-and-wait.

Ett annat pågående projekt studerar om väntetid från diagnos av kolorektal cancer till start av behandling har betydelse för överlevnad.

I samarbete med pre-kliniska forskare undersöker vi också om immunologiska faktorer kan prediktera behandlingssvar på förbehandling med strålning (med eller utan cytostatika) inför kirurgi av rektalcancer, något som skulle kunna bidra till en mer skräddarsydd behandling för den enskilda patienten.

Mina fokusområden i mitt kliniska arbete är robotassisterad rektalcancer kirurgi och transanal minimalinvasiv kirurgi.