Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Stranne

Anknuten till forskning

Avd för
urologi
Besöksadress
Bruna stråket 11B
41345 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Johan Stranne

Om Johan Stranne Docent i urologi med inriktning prostatacancerkirurgi Forskningsområden: Prostatacancer och godartad prostataförstoring med fokus på kirurgisk behandling och livskvalitet. Kliniskt arbetar Johan Stranne som Universitetssjukhusöverläkare vid Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med fokus på robotassisterad kirurgi.

Forskningsmiljö Johan Stranne leder en forskargrupp bestående av två doktorander, Dr Elin Axén och Dr Katarina Koss Modig, samt en PostDoc, Dr Rebecka Arnsrud Godtman. Arbetet fokuserar på hur man kan maximera den botande effekten av kirurgi och samtidigt minimera biverkningar. Johan Stranne är också, sedan 20 år, del av Professor Jonas Hugossons forskargrupp med studier kring screening och tidig upptäckt av prostatacancer. Utanför akademin/sjukhuset är Johan Stranne också aktiv medlem av några större multicenterstudier kring behandling av prostatacancer, tex den sk SPCG 15-studien (SPCG - Scandinaviska prostatacancergruppen) och den sk LAPPRO-studien (SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group). Han har varit del av dessa studier/nätverk sedan flertal år.

Bakgrund Prostatacancer är, trots att det bara kan drabba halva populationen, den vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar mer än 10000 män årligen. Varje år genomgår över 3500 svenska män, och ett okänt, men stort, antal ytterligare män runt om i världen radikal prostatektomi, varav de flesta genom robotassisterad laparoskopisk (RALP) teknik. I en stort svensk studie på över 4000 män, den så kallade LAPPRO-studien, har vi kunnat visa att ca 19% fortfarande hade ett besvärande urinläckage efter 2 år. Dessa mäns livskvalitet är också i hög grad kopplad till graden av deras urinläckage. I LAPPRO-studien har vi också visat att hur operationen utförs samt vem som utför operationen påverkar risken för urinläckage samt att patientens ålder och ev. urinläckage före operation påverkar risken.  Målet med forskningsprogrammet är att utvärdera och utveckla nuvarande kirurgiska metoder, samt identifiera de patienterna som behöver har ökad risk för komplikationer och sämre livskvalitet och därogenom kunna råda bättre och ge stöd och hjälp med före, under och efter behandlingarna. Syftet är att skapa bättre vård för en mycket stor patientgrupp under lång tid framöver. Några pågående projekt 1. Incontinence Post robot assisted radical prostatectomy, Anatomical and functional causes (IPA)(ISRCTN67297115) För att kunna minimera riskerna för inkontinens efter radikal prostatektomi måste vi först helt kartlägga hur bäckenbotten och slutmuskeln runt urinröret arbetar och hur den påverkas av operationen. I den här prospektiva observationsstudien undersöker vi patienter som planeras för radikal prostatektomi med magnetkamera, ultraljud och funktionella undersökningar före och tre månader efter operationen och ingreppet filmas. Målet är att sedan kunna gå tillbaka och jämföra data på de som läcker urin med de som inte läcker. Studien har startat på Sahlgrenska men fler centra kommer att ansluta sig nu och målet är att inkludera totalt 600 patienter.

2. Göteborg screeningstudie 2 (G2) (https://www.g2screening.se) G2-studien är en undersökning där 40 000 slumpvis utvalda män i Göteborg med omnejd erbjuds att delta. Syftet med studien är att upptäcka prostatacancer i tidigt skede och därigenom minska risken att avlida i prostatacancer. Studien bedrivs vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och är ett samarbete mellan Avdelningarna för urologi och radiologi. Ansvarig för studien är professor Jonas Hugosson.

3. Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie (SPCG 15) Patienter med lokalt avancerad prostatacancer lottas mellan strål- och neoadjuvant hormonbehandling eller prostataektomi med lymfkörtelutrymning och strålbehandling vid behov.Primärt utfall är cancerspecifik mortalitet. Sekundära utfall är metastasfri överlevnad, funktionella problem efter behandling. Studien är en nordisk multicenterstudie som drivs inom nätverket Scandinaviska prostatacancergruppen (SPCG).

4. Robotic surgery for prostate cancer, LAParoscopic Prostatectomy Robot or Open (LAPPRO) LAPPRO-studien är en nationell, prospektiv, ickerandomiserad multicenterstudie som jämför öppen och robotassisterad radikal prostatektomi mot prostatacancer vad gäller onkologiska och funktionella resultat. Tolv Svenska kliniker har inkluderat patienter, fem som använde robotassisterad teknik och sju som använde öppen teknik. Målet är att jämföra teknikerna vad gäller kort- och långsiktiga resultat, kostnadseffektivitet och livskvalitet. Huvudansvarig för studien är Professor Eva Haglind

 

Medarbetare i projekten

Rebecka Arnsrud Godtman Jonas Hugosson Elin Axén Katarina Koss Modig Marianne Månsson Ann Carlstrand Eva Haglind Olof Akre

Pågående doktorandprojekt: Huvudhandledare: Elin Axén Katarina Koss Modig Fredrik Stenmark Annelie Khatami

Biträdande handledare: Magnus Wagenius (Lunds Universitet)

Några samarbetspartners Olof Akre, Institutionen för Urologi, KI Eva Haglind, Institutionen för kliniska Vetenskaper, GU Anntti Antti Rannikko, Helsinki University Hospital, Finland Klaus Brasso, Copenhagen Prostate Cancer Center and Dep. of Urology, Rigshospitalet Copenhagen, Denmark

Några finansiärer av projekten ALF FoU Västra Götaland Percy Falks stiftelse Prostatacancerförbundet Vetenskapsrådet