Länkstig

Jenny Heiman

Anknuten till forskning

Avd för kirurgi
Besöksadress
Blå Stråket 5
413 15 Göteborg

Om Jenny Heiman

Jenny Heiman disputerade inom ämnesområdet kirurgi, den 10 december 2021

Titeln på hennes avhandling är - Breast cancer surgery - Aspects of patient-reported outcomes and physical activity

Länk till avhandlingen

Läs en populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Bättre utvärdering av bröstcancerkirurgi med patientrapporterade utfallsmått