Länkstig

Jessica Moberg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H409b
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jessica Moberg

Om Jessica Moberg

Moberg är docent i religionsvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap. Hennes forskning behandlar samtida religiösa och andliga uttryck, med fokus på nyandlighet och nyare pentekostala strömningar. Mobergs studier tar ofta utgångspunkt i levd religion-perspektiv, vilket innebär att religionens rituella, spatiala, materiella och kroppsliga dimensioner står i fokus och att religionen studeras företrädelsevis genom fältbaserade metoder. Ett annat forskningsintresse rör relationerna mellan nyandlighet, populärkultur och massmediala uttrycksformer. Moberg har särskilt intresserat sig för den mediatiserade spiritualismen och undersökt hur genre och medieformat ger upphov till nya praktiker och hur dessa tas emot.

Avhandlingen Piety, Intimacy and Mobility: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day gavs ut 2013. Därefter har Moberg publicerat ett antal artiklar om samtida pentekostalism och redigerat (med Jane Skjoldli) boken Charismatic Christianity in Finland, Norway and Sweden: Case Studies of Historical and Contemporary Developments (2018). Moberg har skrivit flera artiklar om reality-tv med spiritualistiska medier och om reception av sådana serier. Hon har också undersökt och publicerat artiklar om användande av begravningsplatser och normer och värderingar relaterade till dem.

Moberg är forskarutbildningskoordinator (FUK) i religionsvetenskap. Hon är medlem i styrelsen för Network for the Study of Lived Religion som hon var med att initiera 2015. Moberg är medlem i Religionssociologiska föreningen i Sverige och sedan 2023 styrelseledamot i föreningen.

Undervisning

Moberg har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 2013. Undervisning har skett på samtliga nivåer, inom religionsvetenskap, på ämneslärarprogrammet och på det tvärvetenskapliga programmet Global Health. Majoriteten av undervisningen har skett inom ramen för religionsbeteendevetenskapliga kurser. Moberg har handlett studenter på kandidat- och masternivå och handleder för närvarande tre doktorander.