Länkstig

Jessica Moberg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H409b
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jessica Moberg

Jessica Moberg är lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar olika moderna religionsformer, såsom pentekostal kristendom och icke-kristen nyreligiositet.

Moberg disputerade 2013 med avhandlingen Piety, Intimacy and Mobiliy: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm. Mellan 2013 och 2015 utförde hon inom ramen för ett postdoktorprojekt en studie av spiritualism i reality-tv.

För närvarande undervisar Moberg i religionsämnet och utför en pilotstudie av användande av begravningsplatser i Göteborg.