Länkstig

Johan Andreas Nilsson Hed

Professor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Johan Andreas Nilsson Hed

Forskningsområde

Tillämpad socialpsykologi. Forskningen är främst inriktad på beteendeförändringar och allmänhetens attityder till politiska åtgärder. Den största delen av forskningen handlar om att tillämpa psykologiska teorier på samhälleliga fenomen och problem. En del av dessa gäller miljöproblem, hälsobeteenden eller beslut på aktiemarknaden.

Biografi

Född 1974 i Båstad. Grundutbildning vid Lunds universitet. Fil.mag. i psykologi vid Göteborgs universitet 2001. Doktorand Göteborgs universitet 2002-2007. Ph.D. 2007. Docent 2014. Professor 2019.

Undervisning

Jag undervisar främst i social- och miljöpsykologi. Jag är för närvarande ansvarig för två miljöpsykologikurser och en socialpsykologikurs på masternivå. Jag undervisar också i metoder på doktorandnivå.

Aktuell forskning

De senaste projekten har handlat om energibesparing, klimatförändringar, donationsbeteenden, attityder till trängselskatter, val av matprodukter samt psykologiska aspekter av antibiotikaresistens.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sv&user=zQTLCQMAAAAJ

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Andreas-Nilsson-12