Länkstig

Johan Andreas Nilsson

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Johan Andreas Nilsson

Andreas Nilssons område är tillämpad socialpsykologi. Forskningen fokuserar främst på beteendeförändringar och allmänhetens attityder till politiska åtgärder. Mycket av forskningen handlar om att tillämpa psykologiska teorier om samhälleliga fenomen och problem. En del av dessa gäller miljöproblem, hälsobeteenden eller beslut på aktiemarknaden.

Biografi

Född 1974 i Båstad, Sverige. Grundutbildning vid Lunds universitet 1996 till 1999. Fil.kand i psykologi vid Göteborgs universitet 2000. Doktorand Göteborgs universitet 2002-2007. Ph.D 2007. Docent (Docent) 2014. Professor 2019.

Undervisning

Jag undervisar främst i social- och miljöpsykologi. Jag är för närvarande ansvarig för två miljöpsykologikurser och en socialpsykologikurs på masternivå. Jag undervisar också i metoder på doktorandnivå.

Aktuell forskning

De senaste projekten inkluderar studier om energibesparing, beteendedimensioner kring klimatförändringar, donationsbeteenden, attityder till trängselavgifter och beteenden som påverkar antibiotikaresistens.