Länkstig

André Hansla

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om André Hansla

Bakgrund

Född 1981 i Uddevalla. Fil mag psykologi 2006, Göteborgs universitet. Fil kand statsvetenskap 2007, Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping. PhD psykologi 2011, Göteborgs Universitet. Forskare/post doc 2011-2014, Göteborgs universitet. Anställd som universitetslektor sedan 2015.

Undervisning

Miljöpsykologi, socialpsykologi, kvantitativ metod

Forskningsintresse

  • Värden och attityder relaterade till miljö och ekonomiska beteenden
  • Val av miljömärkta produkter

Pågående forskning

Text