Länkstig

Jan-Eric Gustafsson

Seniorforskare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 359
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jan-Eric Gustafsson

Jan-Eric Gustafssons hemsida

Forskningsintressen Ett av mina forskningsintressen avser individuella förutsättningar för utbildning, där jag bland annat arbetat med olika modeller över de kognitiva förmågornas struktur, liksom med Högskoleprovet och andra instrument för urval till högre utbildning. Ett annat intresse avser effekter av utbildning på kunskaper och färdigheter, som jag bland annat studerat genom internationella komparativa undersökningar. Frågor kring utbildningsorganisation, och betydelsen av olika slags resurser, som exempelvis lärarkompetens, har också alltmer kommit i fokus. En annan forskningsaktivitet som löpt parallellt med den innehållsligt inriktade forskningen har avsett utveckling av kvantitativa metoder med fokus på mätning och statistisk analys.

Undervisningsintressen Mina utbildningsintressen har framförallt tagit sig uttryck i undervisning i kvantitativa metoder och i handledning av forskarstuderande.

Nyckelord individuella differenser, resurser, resultat, komparativ pedagogik, pedagogisk mätning, strukturell ekvationsmodellering, utvärdering

Forskningsmiljöer och projekt UGU - Kohortsekventiella longitudinella databaser Utvärdering genom uppföljning VALUTA - Validering av den högre utbildningens antagningssystem GRAM - Betyg och betygssättning: Funktioner och effekter